Vel! Ræk mig da, o efterår, en gravensten, som smager

Der er ingen tvivl, efteråret er over os. Naturen er gået i høstmodus, og samtidig er mindretallet som sædvanlig gået i mødemodus med alle de efterårsmøder, arrangementer i anledning af Spil Dansk Dagen, landsmøder, forældremøder, fællesrådsmøde, og hvad der ellers indgår i det sydslesvigske årshjul. Man skulle tro, at alt er, som det plejer; men det er det ikke.

Udo Jessen

Et emne behersker dagsordenen på alle de møder, jeg har været til, og det er flygtningesituationen. Vores skoler står over for den udfordring at skulle gå ind på børnene og de billeder, de er optaget af. Skolerne skal kunne besvare deres spørgsmål og imødegå fordomme med konkrete informationer. Det er en vigtig opgave for os som uddannelsessystem, der bygger på humanistiske principper. Vores konsulenter har samlet materialer om emnet flugt, som lærere og pædagoger kan få adgang til via Skoleforeningens Center for Undervisningsmidler. Selvom det i grunden ikke er nævnelsesværdigt, eftersom det hører til konsulenternes og CfU’s daglige opgaver at opdatere, samle og udvikle undervisningsforløb og materialer, vil jeg gerne fremhæve det her, da nogle læsere muligvis ikke kender til CfU’s funktion.

Jeg kommer som formand rundt rigtig mange steder og kan med glæde konstatere, at der alle steder bliver spurgt: »Hvad kan vi gøre?« og ikke »Hvorfor skal vi gøre noget?«. På institutionerne sælges der kage for at samle penge, der repareres cykler til asylcentre, der indsamles tøj og legetøj, der åbnes op for at gennemføre tyskkurser på skolerne og meget, meget mere. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan finde på for
at hjælpe.

Vi har naturligvis også gjort os tanker om, hvorledes vi som organisation kan bidrage med noget. Efteråret er kommet, og vinteren er på vej, det går der ingen vej udenom. Derfor har Teknisk Afdeling undersøgt, om Skoleforeningen råder over boliger med separat indgang, der kan stilles til rådighed. Vi har nogle ledige huse og lejligheder, som i nærmere fremtid ikke skal bruges til pædagogiske formål. Vi har bedt de berørte institutioners samarbejdsråd at tage stilling til, om vi kan tilbyde dem til kommunerne til evt. indkvartering af flygtningefamilier. Og jeg kan med stor glæde og taknemmelighed meddele, at ikke et eneste samarbejdsråd har sagt nej til ideen endnu, og emnet skal tages op på et af de næste styrelsesmøder. Som mindretallets Skoleforening er vi en naturlig del af denne landsdel. Derfor vil vi også gerne yde vores beskedne bidrag til at hjælpe de mennesker, der har tabt deres hjemstavn, og som søger ly for bomber, sult, voldtægt og alt det andet forfærdelige, mennesker udsættes for i krig. Med vore tilbud på boligområdet kan vi forhåbentlig bidrage lidt til at hjælpe disse mennesker.

Situationen er alvorlig, men det er glædeligt at opleve den store hjælpsomhed overalt i vores landsdel. Og vi må ikke lade os lamme af problematikken, men bør holde modet oppe og glædes ved det, der fungerer godt. Lad os alligevel nyde efteråret, høstfester, aftenhygge i skumringstiden, efterårsferien, hundredvis af aftenmøder, og hvad der ellers hører denne årstid til.

Udo Jessen