Ved årsskiftet

Om nogle få dage er vi igen så vidt : 2013 er historie, og vi skriver 2014. Jeg mener med overbevisning, at året 2013 har været et godt år for Skoleforeningen.

Per Gildberg

Vi har gennem en mangeårig, bedre sagt en evig indsats, og med hjælp specielt fra SSW og fra mange gode venner både nord og syd for grænsen, opnået den bedste ligestilling, vi nogensinde har haft for vores skole, sammenlignet med den tyske offentlige skole. Vi har gennem ligestilling af vore institutioner fra tysk offentlig side fået store summer til investeringer i nye og større vuggestuer. En generøs donation fra A.P.Møller-Fonden giver os mulighed for at ombygge og modernisere Duborg-Skolen til en tidssvarende pædagogisk institution. Og en flot bevilling, koblet med en eksemplarisk indstilling overfor mindretallet (vi ved godt at SSW arbejder fremragende i kommunen), giver os en overraskende mulighed for at udvide børnehaven/vuggestuen i Hanved kommune.

I en så stor organisation er man retrospektivt altid af den opfattelse, at nogle ting hurtigere kunne realiseres. Men da Skoleforeningen, på vegne af stat og offentlighed i Danmark og Tyskland, forvalter store summer, går grundige analyser og seriøs planlægning forud for enhver afgørelse. Til afgørelsen hører hver gang en prioritering, hvor prioriteringen omfatter midler og tid, Skoleforeningens og mindretallets behov. Det siger sig selv, at både ønsker og behov er store, af og til urealistiske, og for at tage en prioriteringsafgørelse har man behov for realistiske budgettal. Fra tysk side har vi, med den aftale som er kommet på plads med regeringen i Kiel frem til 2017, fået tal vi kan arbejde med, og det for første gang i historien for en så lang periode. Det betyder ikke, at vi mener, at alle ønsker er opfyldt, men vi har tal, vi kan regne med og dermed også prioritere. Vi ved også, at vi fra dansk side i de næste år kun kan regne med minimale fremskrivninger, fordi vi selvfølgelig følger udviklingen indenfor det offentlige i Danmark, så også her er det klart, at ikke alle ønsker pr. automatik kan opfyldes.

Vi skal altså prioritere. Vi er åbne for samtaler med SdU, som foreslået af styrelsesmedlemmer i SdU, for at optimere og måske udnytte de midler bedre, som fra begge foreninger stilles til disposition til beskæftigelse af børn udenfor skoletid. Vi synes godt om tanken fra Dansk Kirke i Sydslesvig, om at tilpasse kirkesogn og SSF-distrikter til den fællesskoledistriktstruktur, Skoleforeningen har. Det kunne give større engagement og deltagelse og en større samhørighedsfølelse i vore distrikter, måske også en bedre udnyttelse af fælles faciliteter, med den option at komme af med minimalt benyttede bygninger.

Som flere i mindretallet er jeg også af den opfattelse, at hyppigere og åbne samtaler i mindretallet er nødvendige for en bedre fælles forståelse. Det vil vi fra Skoleforeningens side godt være med til og også initiere. Skoleforeningens styrelsesmedlemmer er alle aktive mindretalsmennesker på mange områder, og mange underkender det informationsniveau og den følelse for mindretallet, som ligger til grund for prioriteringsafgørelsene i Skoleforeningens styrelse. Til sidst er det altid Skoleforeningens styrelse, som personligt tager ansvar for den store pose penge, vi modtager, både fra tysk og fra dansk side.

En god og fredelig jul og et godt nyt år ønskes alle børn og elever i vore institutioner, alle medlemmer og medarbejdere i Skoleforeningen, alle samarbejdspartnere i og udenfor mindretallet, tyske som danske. Tak for det gamle år 2013!

Per Gildberg