Udfordringer

Nu er det nye skoleår allerede et par uger gammel, og på skolerne og i daginstitutionerne er det forældreafteners og forældresamtalernes tid. Skoleåret er i fuldt gang. Markeringen af 150-året for 1864 med ca. 650 skoleelever på Dannevirke var et fantastisk arrangement, som alle involverede skal have en stor tak for. Det var historie- og samfundsundervisning, når den er bedst. Ligeledes var Skoleforeningens interne arrangement, videndelingskonferencen Bytte Viden Café, et vellykket stykke arbejde. At også Deutscher Schul und Sprachverein var repræsenteret, viste på en god måde den normalitet vi til dagligt lever sammen på tværs over en landegrænse.

Udo Jessen

Der sker rigtig meget i Skoleforeningen. Udvikling er en permanent tilstand, ja faktisk en uundgåelig standard inden for dannelsessektoren. Det er der ingen tvivl om. Efter en lang valgfase til de nye samarbejdsråd, fællesråd og styrelse, som vi afsluttede torsdag med valget af formand og næstformand, er denne fase nu afsluttet.

For at styrke engagementet har styrelsen besluttet, at vi ude i de regionale fællesskoleområder vil invitere til informationsmøder omkring rettigheder og pligter (muligheder og begrænsninger) som det fremgår af Skoleforeningens vedtægter og regler for samarbejdsråd. Der ligger så mange muligheder i vores regelsæt, at det kun kan styrke forældredemokratiet, hvis alle folkevalgte møder op til disse møder. Vi er  et forældrestyret skolesystem. Vi har rettigheder, pligter og ansvar. Lad os få en god snak om det!

På vestkysten er der blevet taget initiativ til en underskriftsindsamling for at få etableret flere skolesocialarbejdere. Det er et rigtig godt initiativ mener jeg og det giver ekstra opbakning til min vision om, at der om tre år ikke er en eneste skole i Skoleforeningen, der ikke har en skolesocialarbejderbetjening.

Vi har et stærkt ønske om, at eleverne på vores skoler, også dem i grundskolerne, er med i denne ordning omkring præventivt ungdomsarbejde. Samfundet har forandret sig, og skolerne i dag står over for mange udfordringer, som før blev løst i familierne og deres analoge netværk. De udfordringer, vi vil få løst i grundskolealderen vil forhindre, at børn kommer i klemme på et senere tidspunkt.  Men i øjeblikket er Dansk Skoleforeningen ikke med i delstatens finansiering af skolesocialarbejdet i grundskolerne. Den er forbeholdt de tyske grundskoler. Det kan og vil vi ikke være tilfredse med. Men da SSW sidder med i regeringen og arbejder på sagen, så jeg har et håb om, at vi også får ligestilling på dette område . Skolesocialarbejdet er vigtigt. Det er en opgave indenfor den offentlige ungdomsforvaltningen, og vi har krav på den samme behandling på dette område, som alle borgere i dette land.

Der sker mange ting i Skoleforeningen og det omgivende samfund.
På fællesskolerne bliver den ny skolelov diskuteret og der skal udarbejdes pædagogiske koncepter for indre/ydre differentiering.
En debat om overordnede pædagogiske principper er noget uhyre spændene, og det har vi alt for sjældent tid og overskud til på vores møder med tætpakkede dagsordener.

Derfor håber jeg, at man ikke lukker for diskussionen, inden den rigtig er startet. Man behøver ikke at være bange for forandring. Hvad en diskussion ender med, ved men aldrig og hvis man kommer tilbage til udgangspunktet og befinder det det bedste, så er det helt i orden. Men ikke at bevæge sig for at undgå diskussionen ville være fatal. Benyt jer af de chancer den nye skolelov giver.
Jeg hørte for nylig følgende citat : Alle ønsker udvikling – men ingen ønsker forandring! Men kære alle, det ene går ikke uden det andet.

Jeg ønsker jer en god efterårsferie.

Udo Jessen