Trygge rammer

Samfundets udvikling har ført til forandrede familieforhold og dermed til forandrede ønsker og forventninger også målrettet vores forening. Det er derfor med stor glæde, at jeg nu sidder her og kan opsummere, at vi i løbet af det seneste år har forøget antallet af vuggestuepladser fra 280 til hele 432.

Udo Jessen

Og udviklingen vil fortsætte. Jeg går ud fra, at vi om et år vil have et udbud af vuggestuepladser på i alt ca. 537. Det er en meget positiv udvikling, der nu muliggør, at unge børnefamilier på et noget tidligere tidspunkt i livet får mulighed for, at deres børn oplever en hverdag med dansk sprog og kultur.
 
Alle vore institutioner arbejder til daglig med at evaluere og udvikle børns sprog. Men alle nok så fine tiltag og initiativer giver ingen mening og har ikke den effekt, hvis det ikke lykkes at skabe tryghed og trivsel omkring hverdagen i institutionen. Vi er bevidste om vores ansvar over for både børn og voksne. Og derfor bestræber vi os på at skabe trygge rammer for alle ved Skoleforeningen. Det gælder naturligvis vores institutioner, hvad enten det er vuggestuer, børnehaver, skoler, SFOer eller ungdomskollegium, men det gælder sandelig også for alle vores medarbejdere. Vi skal skabe gode og trygge arbejdsforhold for alle. Ingen diskussioner om det.
 
For vores børn begynder udfordringen, hvad det angår, med at komme i vuggestuen eller i børnehaven. Det tager sin tid at falde til i en ny børnehave eller vuggestue. Det kender vi forældre, der har haft børn i daginstitutioner, alt til. De fleste forældre føler sig utrygge første dag, de efterlader lille Per i institutionen.
 
At skabe en atmosfære, der fremmer trivsel og tryghed, er en daglig professionel udfordring for vores pædagogiske personale. Uden den faglige baggrundsviden omkring begreberne trivsel og tryghed vil atmosfæren i vuggestuer, børnehaver, skoler, SFOer kun være et tilfældigt produkt.
 
Hvis vi tænker på vores børn, så spiller det sociale i gruppen en lige så stor rolle som det faglige. Det kræver et kontinuerligt arbejde, hvis ting ikke skal vokse sig store, det ved vi alle sammen. Det er uhyre vigtigt, at alle er bevidste om, at når man bruger så meget af sin tid i institutionen, så skal man også have det godt, mens man er der.
 
Hvis man har en god dag, er det som regel, fordi man har haft det godt med andre. Og det er de mange gode dage, der udgør det gode liv. Derfor er det vigtigt, at vi gør os umage i forhold til hinanden. Forudsætningerne for tryghed og trivsel i institutionerne er et godt socialt klima, så enkelt er det.
 
Det er det, Skoleforeningens medarbejder arbejder for til dagligt, og det er det, der er Skoleforeningens fornemmeste opgave: At skabe en atmosfære hvor læring og høj faglighed foregår i en ramme bestående af tryghed.
 
»Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej« K.E. Løgstrup

Udo Jessen