Til at stole på

Så har regeringskoalitionen i Kiel holdt sit ord. I delstatens budget for 2013 bliver de danske mindretalsskoler i Sydslesvig økonomisk 100-procent ligestillede med den offentlige tyske skole.

Per Gildberg

Det giver ikke automatisk flere penge, men det giver ro, og det giver den budgetsikkerhed, vi har savnet i mange år. Og først og fremmest giver det en bekræftelse af vor selvforståelse som en ligeværdig, selvstændig og selvfølgelig partner i det sydslesvigske samfund.  

Hvor er det godt at se, at alle vore protester, vores indignation og alle forhandlinger har ført frem til et resultat, vi kan identificere os med. Nu kan vi håbe på, at der kan frigøres kræfter til endnu stærkere at »tænke skole«. Hvordan udvikler vi indhold og form til det bedst mulige for vore børn og unge? Hvilke udfordringer skal vi tænke ind, for at forberede dem til deres forskellige opgaver i samfundet? Hvilke forandringer skal vi så tidligt som muligt tage højde for for at give alle den bedst mulige chance?  

Tak til alle elever, pædagoger og lærere, til forældre og ansatte og alle sympatisører, som i hårde tider har kæmpet side om side for den ret, som vi aldrig giver slip på. Og en kæmpe tak til vor politiske platform, SSW, som på kommunalt-, kreds-og landdagsplan har stået os bi, og til sidst gennem regeringsdeltagelsen i Kiel har muliggjort realiseringen af de 100 procent. Som hele det danske mindretal er Skoleforeningen afhængig af SSW, og vice versa er SSW afhængig af vor solidaritet. At gå til valg og at stemme på SSW ved de kommende kommunalvalg i Slesvig-Holsten er derfor for os alle i mindretallet en soleklar solidaritetshandling. Også fremover kan vi kun gennem en stærk SSW-repræsentation finde gehør, når der skal forhandles om kørselstilskud, vedligeholdelsesmidler til vore institutioner etc. Gennem en tilsvarende solidarisering som vist ved protesten mod de 85 procent kan SSWs repræsentation på det kommunale plan styrkes, noget som helt klart styrker Skoleforeningen og hele det danske mindretal!  

Vi trænger i Skoleforeningen til partnere, hvis ord er til at stole på, hvis ærlighed er dominerende. Derfor er vi glade for, at der blæser en anden vind fra Kiel. Men så er det også selvfølgeligt, at vi selv solidarisk følger udviklingen i det samfund, vi lever i, og ikke kun skummer fløden. Også i Skoleforeningen er vi til at stole på.

Per Gildberg