Skoleforeningen og de digitale medier

Udo Jessen

Få uger inde i det nye år kan man, når man daglig læser sine aviser, kigger og lytter til radio og tv-aviser og er aktiv på de sociale medieplatforme, blive rigtig svimmel af det daglige bombardement af informationer, viden, news, sandheder, fejlinformationer, fakeviden, fakenews og alternative sandheder, som svirrer rundt.

Hvad er det da for en verden, vi lever i, hvor nonsens og vrøvl bliver til fakeviden og fakenews, og det gode gamle løgn bliver bliver opgraderet til en alternativ sandhed? 

Det er derfor så vigtigt, at vores børn bliver rustet til at kunne begå sig i det ubegrænsede digitale informationssamfund, som vi har i dag. 

Vores børn skal i skolen lære at bruge og omgås de digitale medier. De skal er-hverve sig en digital mediekompetence, som går langt ud over det, som vi forældre i dag anser for at være »moderne«. Skoleforeningen har derfor sat »digital læring« som et fokusområde, og det gælder både hardware, software, videreuddannelse og implementering af den digitale verden i vores læringsplaner. Det er uddannelsessystemets opgave at forberede eleverne på verden i morgen, den verden de kommer til at arbejde og leve i efter deres skoletid, og det arbejdes der på.

 

Information, vidensformidling og politisk participation er vigtige elementer i et moderne demokratisk samfund og dermed også i foreninger og organisationer, der ønsker at leve op til de gældende demokratiske spilleregler. SSW’s inddragelse af det øvrige mindretal til at komme med forslag til partiets landdagsvalgprogram er et helt fantastisk initiativ, som jeg tager hatten af for. Det er blevet til mere end 100 forandringsforslag, som nu bliver gennemgået, overtaget eller sat til afstemning på det kommende landsmøde. 

 

I Skoleforeningen har vi også tradition for at invitere og lytte til alle involverede parter, når vi står foran større forandringer for eksempel med hensyn til sammenlægning eller lukning af institutioner. Sådan har vi gjort med skolen i Garding , med Ansgarbygningen i Slesvig, og sådan gør vi det også i forhold til et muligt nyt mindretalscenter i Vimmersbøl. Inddragelse og information er kernen i en moderne foreningspolitik.

 

Troværdige information er forudsætning for, at man kan forholde sig til forskellige emner. Derfor har styrelsen år tilbage oprettet Fokus, Skoleforeningens informationsavis. Nu kommer vi på gaden med et digitalt nyhedsbrev, som et supplement til Fokus. 

Nyhedsbrevet skal synliggøre samtlige af Skoleforeningens aktiviteter, vores hjemmeside og også skabe et større kendskab til vores medlems- og informationsblad Fokus.

Alle Skoleforeningens medarbejdere vil fremover modtage det digitale nyhedsbrev, og dermed lukker vi et vigtigt hul i vores informationskæde, idet Skoleforeningens medarbejdere ikke får tilsendt Fokus, hvis ikke de også er forældre i Skoleforeningen, eller selv holder Flensborg Avis.

 

Sidste år besluttede vi i styrelsen, at Fokus to gange om året udelukkende skal udkomme elektronisk altså digitalt, og at vi samtidig vil køre et oplysningsfremstød, så Fokus og det månedlige digitale nyhedsbrev kan komme »længere ud« end kun til vores egne medlemmer.

 Et nyhedsbrev med emner fra de danske skoler og dagtilbud i Sydslesvig  samt uddannelsespolitiske emner fra Sydslesvig, Danmark og Tyskland er interessant for mange uden for Skoleforeningen - medlemmer af mindretallet, politikere og embedsfolk og andre, Især hvis de er skrevet under journalistiske præmisser. Nyhedsbrevet er så at sige deres vindue ind til, hvad der rører sig på uddannelsesområdet i det danske mindretal. For vores forældre er det et godt supplement til Fokus, »læsning to go« så at sige, og jeg håber derfor, at så mange som muligt af jer tilmelder sig nyhedsbrevet på Skoleforeningen.org/nyhedsbrev.

Information og participation er ikke kun et slagord på det europæiske plan, men det gælder også helt hernede på bundlinjen, i det danske mindretal i, vores foreninger.      Vi arbejder på sagen.