Så er det endelig jul

Udo Jessen
Ugerne siden efterårsferien har på skolerne og i daginstitutionerne været propfyldte med alle de emner, der hører til i denne tid af året og som hvert år fylder både formiddage og aftener: Prøveeksamen, klausurer, skole-hjem samtale, klippe-klistre dagene, julebasar, Luciaoptog, Spil Dansk dagen, osv.  osv.  Og så skulle der faktisk også undervises, og der er læringsplaner, som skal opfyldes.

En stor tak herfra til alle de involverede i dette store arbejde i og uden for den officielle arbejdstid. Uden dem, uden alle vores dygtige medarbejdere, som engagerer sig inden for deres arbejdsområder og derudover inden for det danske arbejde, ville Sydslesvig ikke være det, det er. Skulle man være i tvivl om det, så bedes I møde op til f.eks. SSF Landsmødet i Husum og kaste et blik ned i salen.  
Årets overskrifter vil jeg ikke remse op en gang til, dem har vi læst rigtig meget om i Fokus og i avisen, men jeg vil nævne to ting: Sprogdebatter har vi med jævne mellemrum, men denne gang havde den en anden klang. På Sydslesvigkonferencen den 4. marts 2017 vil Skoleforeningen derfor komme med et oplæg omkring emnet.
Sydslesvig er udfordret, nogle organisationer måske mere end andre, men da sproget er så elementært et emne for os alle, skal det ikke kun diskuteres bredt, der skal også findes konkrete løsninger.
Dem kan og må man forvente i den aktuelle sprogdebat, ellers giver hele dis-
kussionen heller ikke denne gang me-
ning.

Det andet emne, som har fyldt meget, og som også vil fylde meget, er ordet »mursten« og »forandring«. Her er det nok kulturforeningen der har den største udfordring, men vi her i Skoleforeningen skal også holde fast i vores tradition og diskutere emnerne permanent. Hos os er overskrifterne »bæredygtighed« og »kraftcentre« og de har været del af en strategi som ligger år tilbage. Samarbejde med de andre organisationer omkring vores skoler og daginstitutioner er efter min forståelse vejen til at fremtidssikre mindretallet som helhed. Vimmersbøl er et godt eksempel på det. Jeg håber inderligt på, at vi både økonomisk og mindretalspolitisk når frem til en løsning, som vil styrke hele mindretallet i området.

Også i disse økonomisk trange år med besparelser som et gennemgående budgetemne skal man huske at drømme. Man må også gerne kalde det for visioner, det spiller ingen rolle. Der er ingen fremgang og udvikling, ingen nytænkning og forandring, uden at der ikke i dagens gry har været en ide, en drøm, en vision.  Jeg har f.eks. en vision om Skoleforeningens kulturhuse som kunne rumme hele mindretallets aktiviteter. Unge og voksne bevæger sig i løbet af dagen fra undervisning eller arbejde til fritids-, ungdoms-, idræts- og kulturarrangementer, som de enkelte organisationer og foreninger står for. I Skoleforeningen kalder vi denne vision for »kraftcentre« og det betyder ikke, at mindretallet skal centraliseres til nogle få punkter i Sydslesvig, men at vi alle sammen er åbne over for, at det måske det ene eller andet sted ville give rigtig god mening. Det fortsætter vi med i næste år!

Jeg siger tak til alle medarbejdere og forældrevalgte, for deres engagement for Skoleforeningen og det danske arbejde generelt. Tak skal også lyde til de sydslesvigske organisationer og foreninger for tillidsfuldt samarbejde og fælles drømme.
Jeg ønsker en rigtig god jul og et godt nytår til jer alle sammen.