Rettidig omhu

Udo Jessen

Christianslyst – det vil sige lukning af Christianslyst har været et stort emne i mindretallets bevidsthed dette år, og i sammenhæng med emnet kom der en klar udmelding fra Danmark om, at man skal se nøje på, hvordan vi, de danske organisationer og foreninger, udnytter de ressourcer, som vi har i Sydslesvig. Der blev nævnt de mange bygninger (mursten), mindretallets organisationer har stående rundt omkring i det sydslesvigske landskab, men Kim Andersen, formanden for Sydslesvigudvalget, nævnte også de foreningsmæssige strukturer, vi har til at løse opgaverne hernede hos os. 

 

Nu vil jeg påstå, at Skoleforeningen altid har været meget bevidst om sine ansvarsområder, og fællesrådet og styrelsen har været med til at sikre rettidig omhu. Skoleforeningen har derfor en grundholdning, der går ud på, at vores huse, vores mursten, står åbne for alle brugere inden for det danske mindretal. Mange steder er vores institutioner livsnerven for det danske mindretal! Jeg har sagt det før og vil gerne gentage det i de her »murstensdebatdage«: Skoleforeningens institutioner er kulturhuse, der står åbne for alle foreninger i mindretallet.

 

- I 2013 fik vi den officielle ligestilling med de tyske, offentlige institutioner. Det nyder vi godt af i mange sammenhænge. Vi kan især se godt samarbejde med kommunerne om nye dagtilbud, vi modtager støtte til den daglige drift fra landet, kredsen og kommunerne – ja, vi føler rent faktisk, at vi i hverdagen har opnået det, vi så længe stræbte efter: ligestilling.

 

Men vi har ikke selv helt leveret denne ligestilling. Vi har for eksempel ikke tilpasset vor brugerbetaling til niveauet hos naboen, som vi nu ellers er ligestillet med. Det kan give store forklaringsproblemer, når for eksempel vores vuggestue har en helt anden pris end naboen – det være sig højere eller lavere. Især det sidste kan få nogle kommuner til at skrue på tilskuddene, fordi de naturligvis ikke vil give tilskud til, at vi kan underbyde de tyske institutioner.

 

Vi er ikke i konkurrence med de offentlige tyske tilbud inden for børnesektoren, men er helt klart til for mindre-
tallets skyld. Emnet er noget, vi må kigge nærmere på. For der er også hensyn, som stadig skal tages, når man skal køre langt for at vælge dansk. Til foråret vil fællesrådet få et oplæg til principbeslutning om ligestilling på hele brugerbetalingsområdet, så vi også leverer den ligestilling vi har krævet og så ofte henviser til.