Om Corona og strukturdebatten

Udo Jessen -865527172-kopi

Kære alle
Så er efterårsferien afsluttet, dagtilbuddene er fuldtallige igen, og skolebørnene er tilbage i skolen for at få deres daglige dosis læring. Skolen startede med et påbud fra landets undervisningsministerium omkring maske og anbefalinger omkring udluftning. Elever fra femte klasse opad skal, med få undtagelser, nu bære maske i undervisningen den næste uge endnu. Jeg har fået nogle opringninger omkring anbefalingerne med hensyn til udluftning. »Om det ikke er uforsvarligt over for børnenes helbred?«. Der er tale om tre til fem minutters udluftning to gange i løbet af en undervisningstime, og myndighederne går ikke ud fra, at det kommer til at skade børnene. Det tyske børnelægeforbund har meldt ud, at de ikke regner med, at børn bliver forkølet på grund af udluftningen.

Som vi kan læse i aviserne, høre i radioen eller se på tv, er vi endnu langt fra en ”normal ” dagligdag i vores institutioner. For vores dagtilbud og skoler betyder det: hygiejnekoncepter, håndvask, håndsprit, masker, kohorter og meget andet. Det er bare så flot, at børnene accepterer og lever op til de regler, der er nødvendige. Reglerne bliver bestemt og formuleret i ministeriet i Kiel og gælder for alle institutioner i hele Slesvig Holsten.
På Skoleforeningens vegne vil jeg også sige tak for den kreativitet, det engagement, den fleksibilitet og dermed helt generelt for den store indsats, som blev og bliver udført af vores rengøringspersonale, pedeller, undervisere, pædagoger, administration, direktion og forældre og børn alle steder under Corona-pandemiens rammebetingelser.
Vi håber selvfølgeligt alle, at vi ved at overholdelse reglerne, kan undgå en ny lock down, men det kan vi desværre ikke være sikre på. Hvis der skulle være noget godt ved det dårlige, så er det erkendelsen fra de sidste syv måneder, hvor vigtig – også i pandemisammenhænge- et fungerende digitalt system er, og at vores underviser ved, hvad de skal og kan gøre i en lignende situation.

I styrelsen har vi mange ting, der skal tages op eller diskuteres videre i de næste måneder. Vi skal tale om den videre proces i Skoleforeningens digitaliseringsproces, vi skal forholde os til situationen med den nye KITA-reform. Vi har nemlig 57 daginstitutioner, som samler børn fra ca. 300 forskellige kommuner, og det giver os en stor udfordring med hensyn til tilskud, altså økonomien. Derudover så skal vi diskutere vores vedtægter, tale om inklusion, Skoleforeningens interne udvikling og fremtidssikring og ledetrådene.

Et emne, som jeg selvfølgelig heller ikke vil glemme, er at nævne den rapport, som er blevet fremlagt for Samrådet af vores forvaltningschefer. Jeg synes, at det er et fornemt stykke arbejde og en grundig analyse af det foreningsbærende mindretal, som vi allesammen er del af. Skoleforeningen vil og skal nu med al grundighed og fornøden tid analysere, drøfte og diskutere rapporten i vores forening. Vi skal især diskutere, hvad der er vigtigt for os – uanset hvilken struktur.

Afsluttende vil det så være Skoleforeningens Fællesråd, der skal beslutte, hvordan Dansk Skoleforening skal forholde sig i hele strukturdebatten. Jeg er på ingen måde utryg ved, at fællesrådet, som består af 80% nyvalgte medlemmer, vil træffe en beslutning på oplyst grundlag og efter en god og grundig diskussion. De sidste tre år har vist, at demokratiet har gode vilkår i Skoleforeningen. Mange debatter, en uvildig undersøgelse og en beslutningsproces, der tog hele 18 måneder, taler et tydeligt sprog. Alvor og grundighed, saglighed, informationer og argumenter er det fundament, som vi træffer beslutninger på.

Som afslutning vil jeg sige mange tak for den store opbakning ved valget til formandskabet. Jeg er glad, stolt og ydmyg og vil også de næste år bruge al min kraft, min erfaring og min demokratiforståelse for at tjene Skoleforeningen og det danske mindretal.