Nye muligheder

Udo Jessen

I Skoleforeningen startede sæsonen for institutionerne  som altid med de pædagogiske dage. Input på det professionelle område og mange planlægningsmøder fylder den sidste sommerferieuge, før der tages fat på indskolingen af nye elever og optagelse af de nye vuggestue- og daginstitutionsbørn. På skolerne har de første samarbejdsrådsmøder fundet sted, og i flere daginstitutionerne er der blevet valgt samarbejdsråd. Et nyt skole- og dagtilbudsår er i gang.

Skoleforeningens styrelse har fået en ansøgning fra samarbejdsrådene for Bavnehøjskolen og Humtrup Børnehave. Dette lokale ønske åbner op for nogle muligheder i der nord-vestlige Sydslesvig, som vi i styrelsen gerne vil være med til at undersøge. Det ville give god mening, hvis et mindretalscenter kunne være med til at styrke både det pædagogiske og mindretallet i dette hjørne.   

 

De besparelser, vi besluttede i starten af året, ser ud til at give os det fornødne råderum og luft til, at vi også fremover kan agere fremtidsorienteret på det pædagogiske område og  udviklingen af hele foreningen. Det glæder mig meget, selvom besparelserne i sig selv selvfølgeligt ikke er noget at råbe hurra for. Men Skoleforeningens styrelse og direktør har igennem de sidste mange årtier  efter min bedste overbevisning altid gjort godt i at agere med rettidig omhu og forsigtighed på det økonomiske område og de udfordringer som foreningen stod over for. Og skulle det være nødvendigt at tage de svære beslutninger, så har styrelsen og fællesrådet altid påtaget sig det ansvar for helheden, som man var/er blevet valgt til. Det er grunden til, at Skoleforeningen i dag står, hvor vi står, nemlig som en organisation under udvikling og bevidst om sit ansvar for helheden og økonomien.

 

Emner som effektivisering, struktur, bæredygtighed, besparelser, pædagogisk videreudvikling, fokusområder, forældredemokrati har derfor altid og vil også fremover være nogen af de mest fremtrædende emner inden for foreningen der vil blive diskuteret.

Også fremover vil Skoleforeningen stå over for interne og udefra kommende udfordringer som vi skal tackle, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil vi også gøre.

 

Selvom der er en stor artikel om det her i selve Fokus, vil jeg gerne nævne at, vi i styrelsen glæder os rigtig meget over »Skjern initiativet«, som blev startet på Uffe Skolen i Tønning for nogle år siden og nu i år er blevet til et fænomen, der samler omkring de 400 sydslesvigske elever til et pædagogisk projekt fyldt med sjov, indlæring og danske kontakter. Hvor er det dog fantastisk!

Sådanne initiativer kan kun ske når der er initiativtagere og igangsættere! Jeg siger tak for det store engagement vores medarbejder i hele Sydslesvig lægger for dagen for Skoleforeningen, men også for mindretallet som helhed. Engagement er det trylleord, som danner grundlaget for alt det positive, vores forening står for. Det er livs- og drivkraften inden for skoleforeningen og mindretallet.

 

Skoleforeningen står godt og har det godt, og hvis det skal bevares, og alt skal forblive, som det er – så skal der permanent forandring til!