Hvad rager det dig

Kære alle

Vuggestuer, lukning af forsamlingshuse, overborgmestervalg i Flensborg, FUEN-konference i Polen, Christianslyst, besparelser, Flensborg Avis’ abonnementstal, manglende ferieværter, lejrskolerne Vesterled og Rendbjerg, sammenlægning af prædikesteder, Centralbibliotekets bygningsproblem, Samrådet, Årsmødet osv.– hvad rager det os?

 

Hvad rager det mig som forældre til et fritidshjemsbarn ude i periferien, hvad der sker og foregår i Flensborg? Hvad rager det mig som medlem i en petanque-, badminton-, håndbold-, spejder- eller kulturforening, hvad der foregår i Skoleforeningen? Og hvad rager det mig som medlem af Skoleforeningen, hvad der sker med biblioteket eller Christianslyst eller i resten af den sydslesvigske verden?

 

Jeg vil gerne give svar, idet jeg citerer SSFs næstformand og formand for Årsmødeudvalget Gitte Hougaard Werner:

»Sydslesvig rager os alle, fordi vi alle sammen med vores traditioner, vores sindelag, vores bidrag i hverdagen – stort eller lille – i og for det danske mindretal netop udgør det store puslespil kaldet Sydslesvig.

Hver enkelt brik har betydning, om det er den store identitets- eller sprogdebat, sprogundervisning – undervisning på dansk, en fin dansk koncert/et stykke dansk teater, en højskolesangbog, den hyggelige sysleeftermiddag på dansk eller et arrangement med mange af de utallige danske traditioner, en dansk fodbold- eller håndboldkamp, en dansk
gudstjeneste, en dansk bog eller avis – alt sammen tilbud til at leve et så dansk liv, som man ønsker. Mange forskellige brikker – ingen må dog mangle, hvis Sydslesvig skal samles.«

 

Vi er alle en del af det, der kaldes for det danske mindretal, og ingen af os, ingen af de små brikker kan overleve, hvis ikke vi opfatter os som del af en helhed. Derfor skal vi involvere os, skal vi blande os, skal vi tag hånd om hinanden og skal vi vise tillid til hinanden.

 

Jeg er glad for, at vi sammen med Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget har kunnet skaffe tid til at finde kompensationsløsninger for Christianslyst. Det glæder mig derfor også meget, at Samrådet i denne uge har truffet beslutning om at lade Samrådets økonomiudvalg fungere som »Bygge- og anlægsudvalg« indtil videre. Dertil knyttes et udvalg »Sydslesvigs gæsteværelse«, som sammen med Grænseforeningen skal finde frem til alternativer til Christianslyst.

Der skal findes en løsning for vores centralbibliotek i Flensborg, som har et stor problem med en gammel, uhensigtsmæssig, skimmelsvampsramt og for stor bygning. Det vil nok kun lade sig gøre, hvis Sydslesvig som helhed viser solidaritet.

 

Men også i Skoleforeningen selv er der nok at se til. Skoleforeningen skal sikre vuggestuepladser i fornødent omfang og videreudvikle sig pædagogisk og indholdsmæssig - og det til til trods for besparelser.

Skoleforening arbejder på at få flere ferieværter, da det er enormt vigtigt at vores børn og unge får den autentiske kontakt til dansk sprog og kultur, som kun kan fås, når man er i Danmark.

Der skal udarbejde nye læreplaner, der lever op til kravene fra Kiel og København. Inden sommerferien venter der et klausurmøde i Skoleforeningens styrelse, interne strukturdebatter, besparelsesdebatter, murstensdebatter, anlægsdebatter og flere andre debatter på os, og det er fint og rigtigt sådan.

 

I næste uge skal der vælges en ny overborgmester i Flensborg, og som formand for Skoleforeningen kan jeg kun anbefale at stemme for SSWs kandidat Simon Faber. Vi har mange engagerede mennesker inden for vores rækker i Skoleforeningen. Nogen af dem engagerer sig også politisk, og det har jeg helt bestemt dybt respekt for.

Men i gode og især dårlige tider har det danske mindretal og især Skoleforeningen kun en trofast partner siddende i kommuner, kredse, byer og i Kiel. Og det er SSW!

 

Og så vil jeg afslutte med at opfordre til, at vi alle sammen møder op til Årsmøderne for at få en god oplevelse med musik, underholdning, venner og bekendte og for at vise, at vi alle sammen – alle vi små brikker – er del af en helhed, der udgør Sydslesvig. Vel mødt.