Grøn Festival 2015

Udo Jessen

Mange mennesker er dagligt på jagt efter kreative løsninger på de mange udfordringer, der ligger i ressourcernes begrænsning, naturens beskyttelse og udviklingen af bæredygtig teknologi for også i fremtiden at kunne bevare livskvaliteten på vores klode. Det gælder også for vores egne unge og deres undervisere. Sikken en begejstring og energi jeg oplevede den 6. maj på Skoleforeningens »Grøn Festival 2015« på A. P. Møller Skolen, hvor alle de engagerede elever og lærere kunne vise frem, hvad de havde arbejdet med i flere måneder.

I Slesvig oplevede jeg, hvor mange der har lyst til at beskæftige sig intensivt med bæredygtig teknologi, økologisk produktion, klimabeskyttelse og meget mere. Det har glædet mig meget at se og lytte til de mange præsentationer. 1600 børn og 150 voksne er et rekordstort antal tilmeldte til vores grønne festival. Tæller vi de ca. 500 elever fra A. P. Møller Skolen med, der også var til stede under festivalen, var der mere end 2000 mennesker, der fyldte skolen og skolens matrikel den dag – bare fantastisk!

For et år siden startede det forberedende arbejde til arrangementet. Og et udvalg bestående af repræsentanter fra daginstitutionerne, skolerne samt naturfagkonsulenterne havde forberedt »Grøn Festival 2015« meget grundigt og gennemtænkt. Der lå et megastort logistisk arbejde bag – også med hensyn til elevtransporten – for at få dette arrangement op at stå. Så jeg vil på styrelsens vegne takke alle medvirkende børn og deres undervisere, Friluftsrådet, Teknisk Afdeling, Skoleforeningens »Grøn Festival 2015«-udvalg bestående af Annika Zander, Hans Christian Christiansen, Svend Duggen, Sybilla Nietsch og især Kirsten la Cour, som var tovholder for projektet.

Ja, og med al den glæde over et fantastisk arrangement og Skoleforeningens engagerede undervisere og unge, som fylder mit hjerte med varme, så vil jeg alligevel afslutte denne leder med et hjertesuk.

Det ville indskrænke Skoleforeningens muligheder betydeligt, hvis byrådet i Slesvig med godkendelsen af en bebyggelsesplan for området omkring A. P. Møller Skolen de facto ville forhindre sådanne store arrangementer i fremtiden. En mindretalsskole er mere end undervisning. Vores skoler er også altid kulturcentre – ja, meget ofte livsnerven – for det danske mindretal og naturligvis også Skoleforeningens egne samlingssteder. Et arrangement, der samler mere end 2000 mennesker, vil vi ikke kunne gennemføre andre steder end lige netop på A. P. Møller Skolen i Slesvig. Lad os derfor håbe på, at det via møder, samtaler og kreativ tænkning vil lykkes at nå til en politisk beslutning, som vi alle kan leve godt med. Vi arbejder på det.

Udo Jessen