Forventninger

Udo Jessen

 Der er så meget, der kan trykke

gøre dagen trist og grå

Se de folk der uden lykke

bare går og går i stå

 

Kære alle

Forventninger, forventninger, forventninger. Man skulle nærmest tro, at vi her i Sydslesvig bruger mest tid på at formulere forventninger til hinanden.  Wikipedia siger at ”en forventning er en følelse, der opstår ved usikkerhed. Det er en tanke centreret om fremtiden og kan være både realistisk og urealistisk. Et mindre heldigt udfald giver anledning til skuffelse.”

Jeg ved ikke, om vi nu altid bruger begrebet ”forventning” i den forståelse, som Wikipedia har det, men igennem de seneste uger og måneder føler jeg måske af og til et lille ”forventningsoverkill”.

 

Lad mig starte med at nævne nogen af de forventninger, der bliver ytret over for Skoleforeningen. Der er en forventning om:

at alle vores forældre taler eller i det mindste forstår dansk

at vores børn bliver bedre til dansk

at vores børn er aktive i ungdomsforeningerne

at vores forældre og medarbejdere holder Flensborg Avis

at vores forældre og medarbejdere er aktive i kulturforeningen

at vi er en slags ”Kaderschmiede” for SSW

at vi er partipolitisk neutrale

at vi kun optager ”rigtige” mindretalsbørn

at vi accepterer kulturforeningen som ”primus inter pares ” i mindretallet 

og så videre, og så videre ad infinitum.

 

Jeg vil gerne slå fast endnu en gang, at vore skoler, lige som de tyske offentlige skoler, skal være partipolitisk neutrale og selvfølgeligt skal vore elever samtidig lære at tage politisk stilling til samfundsspørgsmål og de forskellige løsningsmodeller, som partierne nu må stå for.

 ”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og  daglige liv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.« (Skoleforeningens vedtægter § 5, stk. (3)

 

Jeg mener også, at et mindretalsskolesystem ikke kan være helt neutralt. Men skolerne skal informere og ikke indoktrinere om de forskellige partier. Skoleforeningen er et humanistisk præget dannelses-  og ikke et hjernevaskende system!

 

Men selvfølgelig kan jeg forestille mig, at skolerne hang valgplakater op, f.eks. på vores fællesskoler med elever i valgalder og selvfølgeligt i en undervisningsmæssig kontekst omkring demokrati, politisk system og valg.

 

Vi kan blive enige om, at situationen ikke er optimalt i forhold til de ønsker og forventninger mange  SSWére har til skolerne/Skoleforeningen, og de regler vi har.Men det ændrer ikke noget på, at Skoleforeningen har en klar holdning til SSW. Det er vores parti!

 

Mindretalsbevidstheden er en vigtig del af en dannelsesproces og en daglig opgave for os alle. Men denne bevidsthed skal gro i en dannelsesverden uden dogmer. Humanistisk dannelse er vores opgave, vores forpligtelse. Men det betyder altså også åndsfrihed.

 

Demokrati og åndsfrihed er to sider af samme sag. Hvis man i skolen ikke kan håndtere og leve med forskellige opfattelser, herunder politiske, så vil man – jo ivrigere, der argumenteres for en sag – opleve, at eleverne gør oprør eller bliver ureflekterede og bekvemme. Derfor er det vigtigt med holdninger, der gi´r plads til uenighed og forskelle. En skole, der enten er holdningsløs eller ensidig, har i begge tilfælde misforstået sin opgave. (Skoleforeningens forhenværende direktør Anders Molt Ipsen)

 

Mine forventninger til vores skolesystemer:

”Lad dem lege i livstræets krone

Lad dem føle, at livet er stort

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.”

 

Og jeg har flere forventninger:

at man ikke taler om krig og splittelse i mindretallet, når otte samrådsmedlemmer er enige og kun én er uenig.

at Samrådets formandskab måske kunne få status som en slags ”Bundespräsidialamt” med eget sekretariat og repræsentative opgaver i det danske mindretals navn.

at Skoleforeningen hurtigst muligt kan løse udfordringerne på vuggestueområdet

at vi formår at styrke ”mindretalsbevidstheden” blandt vore forældre og ansatte

at mange flere af vores forældre og ansatte ville holde Flensborg Avis

at alle vores forældre og ansatte ville stemme på SSW ved kommunalvalget

at fokusområdet ”Kontakt til Danmark ” bliver til en succes

 

Der er så hård en kamp om magten

alle kæmper for sig selv

Er der ingen der har sagt dem

at de slår sig selv ihjel?

Hans Holm

Lad os lege...

 

Vi arbejder på sagen!