Forældrestyret

I Baden-Würtemberg diskuterer man for tiden, om forældre og lærere skal være ligeberettiget i skolen. Denne diskussion havde vi i 1994/1995, da Skoleforeningens fællesråd nedlagte lærerrådene og forældrerådene og skabt de samarbejdsråd, som vi kender dem i dag.

Udo Jessen

Det var vores politiske vilje, at der skulle være en forældremajoritet, og det har nu fungeret godt de sidste 20 år. Lærerrepræsentanterne og skoleinspektøren sidder inde med den faglige kompetence og har selvfølgelig mulighed for at argumentere for  eller imod indkomne forslag. De pædagogisk valgte repræsentanter har stemmeret og lederen har udover taleret ansvaret for at omsætte samarbejdsrådets beslutninger.

Jeg er glad for denne konstruktion. Vi er en forældrestyret forening, hvor det er forældrene, der beslutter, hvad der sker i institutionerne og i Skoleforeningen som helhed. Vi har mere end 400 forældrerepræsentanter rundt omkring på vores institutioner og ca. 100 medlemmer i fællesrådet. Forældredemokratiet i Skoleforeningen har været med til at skabe og er med til udvikle fællesskolekonceptet, heldagsskoleordningen, prioritering af økonomien og pædagogiske fokusområder som sikrer Skoleforeningens fremtid.

Tiltag, som vil ændre organisationsstrukturen i Sydslesvig, om de nu hedder »sydslesvigting« eller »regionsrådet«, går ud på, at Skoleforeningens forældrestyre med omkring 500 demokratisk valgte repræsentanter erstattes med et råd, der kun i et vist omfang vil kunne beskæftige sig med Skoleforeningens aktuelle  problemstillinger. Det betyder en svækkelse af vores forældredemokrati! Skoleforeningens størrelse i forhold til de andre organisationer er så eminent stor, at det er en umuligt tankegang at ville prøve på at flette det sammen i et eneste »regionsråd«.

Hvis jeg sagde ja til sådan et »ting/regionsråd«, ville jeg svigte de forældre, som nu konkret beslutter, hvad der sker eller skal ske på skolerne, i daginstitutionerne og i skoleforeningen som helhed.

Jeg som forælder kan ikke forestille mig, at der i vores rækker er et ønske om at gå tilbage til et styreform, hvor jeg kan bage kager, stille borde og stole op, organisere fester og ellers bare er medlem i et rådgivende organ.
Jeg ønsker ikke at vende tilbage til et forældrerådsystem, som vi havde op til 1995! Og det er det, »ting/regionsråd« går ud på. Vi som forældre ville tabe retten til at påvirke vores egen forening. Vores fællesråd ville blive til et forældreråd uden kompetencer!

Mit perspektiv for Sydslesvig er meget mindre visionær, men kunne omsættes i morgen uden større diskussion eller konferencer: Vi skal forbedre kommunikationen indadtil i mindretallet. Samrådsformanden kunne repræsentere det danske mindretal langt mere, end det sker i dag. Styrk samarbejdet i samrådet, drop tanken om, at een forening skal være først blandt ligemænd. Stop med at dramatisere al uenighed i avisspalterne og forstå, at vi har en fælles sag - vores danske arbejde!

Udo Jessen