Forældredemokratiet

2014 er valgår i Skoleforeningen. Næste uge starter de regionale møder op til Skoleforeningens fællesrådsmøde den 20. marts. Frem til sommerferien skal der i foråret vælges forældrerepræsentanter til skolernes og daginstitutionernes samarbejdsråd og til fællesrådet, Skoleforeningens øverste myndighed. Derefter følger valg til styrelsen og til sidst vælger det nye fællesråd Skoleforeningens formand. Det er derfor vigtig, at vi mobiliserer hele foreningen, at så mange som muligt stille op som kandidater til valgene og i det mindste afgiver deres stemme ved valgene.

Per Gildberg

Strukturen i Skoleforeningen er bygget op som et forældredemokrati, med råd rundt omkring i institutionerne og centralt. Her sidder vi sammen med de professionelle, men stemmemajoriteten ligger hos forældrene. De fleste steder i landsdelen fungerer det godt. Men et forældredemokrati er afhængigt af forældrenes engagement, informationslyst, lyst til at investere tid i en fælles opgave og evne til at samarbejde med 1300 ansatte i Skoleforeningen.

Det er blevet sagt før: Skoleforeningen er, med sit vidt forgrenede net af institutioner, børn, unge, forældre og ansatte, en vigtig del af mindretallet. Vi er i de politiske organer ikke kun »ansvarlige« for, at institutionen fungerer, og at børn og ansatte har det godt, nej, enkeltvis og samlet repræsenterer vi overfor flertalsbefolkningen og det offentlige i Slesvig-Holsten, ligesom nord for grænsen overfor befolkningen og det officielle Danmark »det danske mindretal i Sydslesvig«.

Som modtagere af statsstøtte skal vi gøre rede for de penge, vi får, og for berettigelsen i at drive separate daginstitutioner og skoler for mindretallets børn og unge. Dertil kommer vor egen ambition om mindst at være lige så gode som flertallets institutioner og at give vore børn og unge så trygge og udviklende rammer som muligt.

Til det professionelle arbejde hat vi en stor stab af dygtige medarbejdere. Og alligevel er det ønskeligt, at vi som forældre, som dem der i første række er ansvarlige for vore børn, »blander os« og er med til at bestemme langtidsperspektiver og prioriteringer i Skoleforeningen.

Min opfordring til alle Skoleforeningens medlemmer er derfor klar: mød op til alle valg- og informationsmøder i landsdelen i de kommende måneder. Vær aktivt med, for at hjælpe dit barn og samtidig vise din solidaritet overfor helheden. Skoleforeningen trænger til vågne, nysgerrige og engagerede forældre, og mindretallet kan ikke tænkes foruden!

Per Gildberg