Et stærkt forældredemokrati

Udo Jessen

Sprogdebatten, nye læreplaner og den gode skole. Processer omkring skolesammenlægninger og de kommende besparelser er alt sammen eksempler på, at Skoleforeningen er i fuld gang med at videreudvikle forældredemokratiet. Vi inddrager de valgte forældre på en ny måde, blandt andet gennem workshops og mere konkret deltagelse i arbejdsprocesserne. Det har vi fået meget positiv respons på ved fællesrådsmødet og fra de deltagende fællesrådsmedlemmer. Winston Churchill skulle have sagt, at »Demokratiet ikke er den bedste styreform, men at det er den mindst ringe.« og jeg er overbevist om, at han har ret.

Skoleforeningens demokratiske system er bygget op som et repræsentativt demokrati, sådan er det også ønsket i foreningsloven. Derfor er det vigtigt, at de delegerede, der repræsenterer forældrene, ikke får den subjektive fornemmelse, at de bliver indkaldt til et møde for at stemme ja eller nej. De er ikke stemmekvæg.

 

Skoleforeningen har lokale samarbejdsråd, fællesrådet og en styrelse som de organer, der lægger linjen for Skoleforeningens overordnede virke. Dette repræsentative demokratiske system fungerer godt - men alt der er godt kan måske også fungere bedre, og det betyder nytænkning og evaluering.

Det har vi været i gang med i et stykke tid: Vi har fået regionale fællesrådsmøder, og vi har lavet om på fællesrådsmødernes struktur, så der er mere plads til inddragelse. Åbne styrelsesmøder og samarbejdsrådsmøder har længe været en fast integreret del af en transparent foreningsstruktur.

Demokrati lever af deltagelse og engagement, og vi kan ikke klage i Skoleforeningen. Med over 100 institutioner har vi ca. 500 engagerede forældrerepræsentanter på skolerne og i daginstitutionerne i hele Sydslesvig. Fællesrådet har cirka 100 delegerede.

Skoleforening er, set i mindretalssammenhæng, en rigtig stor organisation med over 1500 ansatte og et trecifret årligt millionbudget. At vi er en forening med de dertilhørende demokratiske spilleregler, sikrer at skolerne og dagtilbuddene ikke bare drives så ansvarsbevidst som den gør, men at vi derudover har det gode ry og den integritet, som vi har i og uden for Sydslesvig.

 

De årlige bevillinger fra Danmark og Slesvig Holsten, som sikrer vores eksistens, er formålsbestemt til at drive dansk pædagogisk virksomhed. De er ikke, som nogle måske tror, et bloktilskud til det danske mindretal. Derfor er det helt naturligt, at det kun er Skoleforeningens valgte repræsentanter, der har mandat til at bestemme, hvad disse penge skal bruges til inden for formålets ramme.

Styrelsens holdning til den i øjeblikket diskuterede strukturanalyse er derfor, at vi med den rette vilje kan komme rigtigt langt, i samarbejde med hinanden, med de andre foreninger og organisationer, under den nuværende Samrådsaftale. Vi oplever positivt samarbejde i så mange konkrete sager, at vi ikke synes, at uenighederne i nogle politiske sager skal føre til nye undersøgelser, der snarest vil pege på centralisering – og som absolut ikke kan ændre på det faktum, at de penge vi får fra Danmark og Tyskland alle er formålsbestemte. Vi har dermed som samlet mindretal ingen mulighed for at foretage omfordelinger af de tildelte støttemidler (hvad enten de kommer i kroner eller euro), og vi ønsker på ingen måde, at vores forældrevalgte delegerede bliver frataget deres politiske mandat og kompetence til at bestemme, hvad der sker og skal ske i Skoleforeningen.

 

Styrelsen for Dansk Skoleforening ser derfor ikke noget formål i en strukturundersøgelse, som kommer til at koste mange penge, og som vil give os de svar, som vi allerede kender til selv.

Skoleforeningen er åben for forandringer og for en ærlig debat om samrådets fremtid, det skal der ikke herske tvivl om. Vedtægterne for det sydslesvigske samråd skal evalueres inden for det næste år, og vi går stærkt ind for at styrke samrådet gennem et eget sekretariat. Hvilke overordnede kompetencer, der så skal komme til at ligge der, vil vi gerne drøfte intenst.

Den gamle græske filosof Platon skrev engang, at »dem der vil bevæge verden, først skal bevæge sig selv«, så skulle der være foreninger og organisationer, der ønsker at fusionere, så vil vi selvfølgeligt ikke stå i vejen for det, og vi selv er også åbne for eventuelle ønsker om at fusionere ind under Skoleforeningens store tag, der hvor det giver mening.

 

Vi diskuterer og arbejder videre med at fremme det demokratiske element i Skoleforeningen, nye læresplaner, digitalisering, evalueringsundersøgelser, efterskoleophold, kontakten til Danmark, sprogudviklingen, fremtidssikring, økonomisk konsolidering, osv. osv. osv. Der er nok at se til.

Tænk på demokratiet, som lever af engagement og deltagelse. Tænk på mindretallet og på Skoleforeningen! Gå til valg nu på søndag – og stem på vores kandidater. Stem på SSW.

Vi arbejder på sagen.