Et spændende år

Ja, ingen tvivl om det – det er jul!

Udo Jessen

Efter nogle hæsblæsende og travle uger i november og december med julefester i daginstitutionerne og på skolerne, julearrangementer, lottoaftener og julebasar i foreningerne, ekstraordinære regionale fællesrådsmøder, ekstraordinære styrelsesmøder, samrådsmøder, udsendelserne på TV Syd samt høringen på A. P. Møller Skolen falder der nu endelig ro og fred over den sydslesvigske skoleverden. I går var det sidste skoledag. Det har som altid været et travlt og spændende år i Skoleforeningen.

Styrelsesmedlemmerne og direktionen har i løbet af året været til i alt 32 regionale møder med fællesrådsmedlemmer og de to obligatoriske fællesrådsmøder, som vi plejer at have. Vi brugte også en del lørdage til klausure og besigtigelsesture (Midtangel og vestkysten). Der har været utallige samarbejdsrådsmøder, og på de store forældremøder var der lagt op til valg, således at der nu sidder rigtig mange nye medlemmer i vores samarbejdsråd, i fællesrådet og i styrelsen. Skoleforeningens fællesråd har på sit efterårsmøde valgt et nyt formandskab med Birgit Jürgensen Schumacher som ny næstformand og mig som formand. Alle sammen er vi kommet godt i gang med arbejdet i den nye valgperiode.

Styrelsens beslutning om at gå i dialog med samarbejdsrådene for at informere om de muligheder og begrænsninger, der ligger i vores forældredemokrati, var en succes.  Jeg har kun fået positivt feedback,  og til de møder, jeg har været med til, gik folk hjem efter en god og givtig aften. Deltagerne kan nu fungere som multiplikatorer ude i institutionerne, så der kommer endnu flere aktive forældre næste gang.  Et demokrati lever af deltagelse!

Jeg vil benytte lejligheden til at sige mange tak til alle de engagerede folkevalgte, som sidder i samarbejdsråd og bruger deres fritid på Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Ligeledes skal der lyde en stor tak til alle vores engagerede medarbejder i Skoleforeningen. Alle jer 1400 mennesker, som til dagligt arbejder for Skoleforeningen, og som er med til at forme en sydslesvigsk dansk hverdag for vores børn igennem jeres ord og handling. I er utrolig vigtige dansk-sydslesvigske rollemønstre for vores børn.

Den 12. december holdt Skoleforeningen en reception for vores forhenværende formand Per Gildberg. Mange mennesker fra alle hjørner i Sydslesvig var mødt frem for at sige personlig tak . Det blev til mange meget personlige varme ord fra talerstolen og mange velfortjente knus og kram. Mange tak kære Per, for din ufattelig store arbejdsindsats igennem rigtig mange år. Du fortsætter i styrelsen og  i en del af styrelsens udvalg. Det glæder mig.

Tak for godt samarbejde og god jul!

Udo Jessen