Et blik tilbage

Nu er der juleferie, børnenes hjerter banker hurtigt. Fem lange dage er der til juleaften. Det er den tid om året, hvor man lige stopper op og lader årshjulet rulle forbi ens bevidsthed.

Udo Jessen

For os i Skoleforeningen har det virkelig været et usædvanligt år. Udover det daglige arbejde med den pædagogiske og faglige udvikling har vi skabt mere end 150 nye vuggestuepladser, intensiveret indsatsen for sprog og læsning igennem læsekoordinatorer og læseskublærere på alle skoler, afholdt mange kurser for vores medarbejdere og meget mere, som I kan læse om i Fokus, på hjemmesiden eller i årbogen. Men ud over det har Skoleforeningens voksenundervisning i samarbejde med SSF haft gang i et fællesprojekt omkring en ny kursusform for forældre med deres børn. Formidling af dansk sprog og kultur som et familieforehavende ude på vores dejlige Jaruplund Højskole var meget efterspurgte. Spil Dansk Dagen, Sydslesvigman, Efterskoledagen, Skurk i Berlin, Bytte-Viden-Cafeen, Grøn Festival, innovationspris til Risum, Lyspigerne i New York er kun nogle få udpluk af de fantastisk mange aktiviteter, der er sket i Skoleforeningen i løbet af året

Mindretalsrelevant har Skoleforeningen som en del af det sydslesvigske Samråd været med til at forhandle det nu foreliggende udkast til en ny Samrådsaftale på plads. Nu skal de respektive bestyrelser, forretningsudvalg, formandskab og styrelser behandle den og komme med en tilbagemelding, så den forhåbentlig kan vedtages i Samrådet den 22. marts. Skoleforeningens styrelse bakker enstemmigt og helhjertet op om udkastet, som vil bidrage til at styrke Samrådets rolle i Sydslesvig og udadtil. Lad den aftale have en virkning som den Samrådsaftale, der blev vedtaget i 1971. Den førte til tredive års godt samarbejde i Samrådet. 

Et andet stort emne inden og uden for Skoleforeningen var og er vagtskiftet på vores topposter. Efter 42 år i Skoleforeningens tjeneste valgte Børne - og Dagtilbudschef Birgit Messerschmidt at gå på pension, og her ved årsskiftet 2015/16 er der også vagtskifte på selve direktørstolen.

Anders Molt Ipsen har i over 37 år med stort engagement haft sit virke i Skoleforeningen. Siden 1. januar 2000 har han været direktør. Hans faglige viden og engagement, den enorme flid og det altid pædagogisk funderede og dybt humanistiske menneskesyn har ligesom hans personlige integritet og den lyttende, varme, troværdige personlighed præget foreningen. 

Skoleforeningen takker Anders Molt Ipsen den 22. januar for hans mangeårige virke med en afskedsfestsammenkomst. Jeg ønsker på styrelsens vegne at sige stor tak til Anders og Birgit. Samtidig siger jeg selvfølgelig tak til alle medarbejdere og folkevalgte for det fantastiske arbejde, I udfører for vores alles forening. Vi er Skoleforeningen!

En tak skal også gives til de mange gode samarbejdspartnere, Skoleforeningen har inden og uden for mindretallet.

Og til slut skal der endnu en gang lyde et stort velkommen til vores nye direktør, Lars Koefod Jensen.

En god jul og et godt nytår til jer alle.

Udo Jessen