Den digitale udfordring

Udo Jessen

Så er skoleåret startet, og vores bygninger summer af liv og glæde. Sommerferien er traditionelt den tid, hvor teknisk afdeling sætter gang i renoveringer, ombygninger, malearbejde og shine op. Børnene og medarbejderne glæder sig over renoverede legepladser, nymalede vægge, små ombygninger, nye faglokaler og andet. Tiden lige efter sommerferien har en særlig stemning i Skoleforeningen. Det er en ny start. Kalenderår og finansår begynder i januar og afsluttes i december, men rytmen i Skoleforeningen er en anden. Hos os starter året  den første dag efter sommerferien, og det afsluttes på skoleårets sidste skoledag. 

Mens vimplen eller standeren blafrer i vinden oppe på institutionens flagstang, sidder der elever i nye klasser, børnehavebørn møder for første gang op i bamse-, mariehøne- eller solgruppen og venter spændt på, hvad det nye år mon byder på. Samarbejdsrådene har konstitueret sig med formand og næstformand og fællesrådsmedlemmerne har fået tilsendt dagsordenen til skoleårets første fællesrådsmøde. Styrelsen har holdt sit første klausurmøde og kalenderen er fyldt med mødedatoer langt ind i det næste år.

 

Jeg håber, at alle er kommet godt fra start, og at det må blive et godt år for os alle i Skoleforeningen.  Mange af de tiltag, vi har sat i gang, begynder at give positive resultater, om det nu er læseindsatsen, læseskub, efterskoleindsatsen, elevudveksling og meget mere. I Harreslev har vi lige åbnet en ny daginstitution for børn fra 0-6 år, og daginstitutionsområdet, især vuggestuerne, vil vi også i de næste år beskæftige os meget med. Vuggestuerne i Skoleforeningens regi er en samfundsmæssig nødvendighed, og ventelisterne for vores daginstitutioner er stadigvæk lang. Samtidig kan vuggestuernes betydning for sprogindlæring ikke overvurderes. I vores strategiske udretning og fremtidssikring er daginstitutionsområdet derfor et vigtigt element.

 

At Skandinavien er længere fremme med hensyn til det digitale samfund ved alle vi, der har kontakter til Danmark eller har været på ferie nord for grænsen. Om det gælder betaling eller fri internet så lægger alle mærke til forskellen. På skoleområdet betyder det, at Danmark allerede lever i et nærmest papirløst skoleunivers, og skal vore børn være forberedt til en uddannelse i Danmark eller et studie, så gælder det om at dygtiggøre dem til det. For mange af os er det digitale en udfordring, som vi ikke helt ved, hvordan vi skal forholde os til. Kommer de digitale medier til at stå mellem os og børnene? Kommer de til at gå ud over nærværet? Hvad stiller vi op med teknologien?  Hvordan skal den bruges? Og til hvad? Hvordan inddrager vi den i det pædagogiske arbejde, så det giver mening? Digitale midler er ikke et mål i sig selv, det er vi meget bevidste om, og der skal udarbejdes en klar digital strategi, inden Skoleforeningen starter med at investere endnu større summer på området.

 

Har man børn i daginstitutionen, så kender man allerede til Famly appen. Og Famly er fantastisk god til al form for praktiske beskeder og til administrative opgaver. Famly erstatter faktisk opslagstavlen og telefonopringninger med alle praktiske beskeder. Famly erstatter selvfølgelig ikke dialogen mellem forældre og institution omkring eventuelle bekymringer, følsomme informationer og de personlige møder.  Men når al det praktiske er klaret via Famly, kan forældre og pædagoger tale om det sjove og det værdifulde: Nemlig børnenes dag og oplevelser. På skoleområdet kan vi også allerede registrere skiftet fra bøger til software og nogle enkelte tabletklasser. Der er definitiv bevægelse i sagen.

 

Men penge bliver der ikke flere af de næste år, og vi må derfor i fællesskab finde ud af,hvordan vi kan skabe udvikling i økonomisk hårde tider.  Kunsten for styrelsen, direktionen og fællesrådet vil derfor i de næste år bestå i, i disse sparetider i, at skabe udvikling uden afvikling og skabe kraftcentre uden, at centralisering bliver et mål i sig selv.

 

Vi arbejder på sagen