Delstatsrevisionens rapport

Skoleforeningen har følt sig fair og ordentligt behandlet under under fremstillingen af Delstatsrevisionens (LRH) nye rapport. Samarbejdet med LRHs medarbejdere har været meget konstruktivt. Men det betyder ikke, at vi er enig i alle rapportens vurderinger og konklusioner.

Udo Jessen

Skoleforeningen med sine mere end 1400 ansatte og et årligt budget der ligger over 100 millioner euro, er et stort apparat med en lille forvaltning. Det  sagde vores revisionsfirma så sent som på det seneste fællesrådsmøde.

Derfor er jeg meget glad for, at LRH skriver  i rapporten, at de har været tilfreds med vores regnskab og vores forbedringer i den interne revision. Derudover står der i rapporten, at de tildelte økonomiske  midler er passende i forhold til Skoleforeningens størrelse og bliver til brugt til formålet og på en fornuftig måde. Dette udsagn er vi godt tilfreds med! En stor tak  til vores dygtige medarbejdere.

LRH kritiser i rapporten, at undervisningsministeriet ikke har et tilstrækkeligt kendskab til vores regnskab, og at de gerne så mere transparens her. Delstatsrevisionen foreslår derfor, at Skoleforeningen overtager en form for årsafslutning, som større kapitalselskaber bruger. Derudover forslår LRH, at Slesvig-Holsten skal lave en mindretalslov, der skal omfatte alle tilskudsberettigede mindretalsorganisationer. Men jeg vil gerne fastholde, at vi ikke er et kapitalselskab, men en forening. Godt nok en stor forening, men alligevel  en forening.

Skoleforeningen tager som tidligere og som altid kritik og forslag alvorligt og behandler dem seriøst.
Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe. Samarbejdet med ministeriet er tæt og vi for at se hvor vi lander henne.

Med hensyn til forslaget om en mindretalslov har jeg den holdning, at Skoleforening er en naturlig del af det danske mindretal og det danske mindretal er en naturlig del af den slesvig-holstenske befolkning. Så hvorfor skulle vi have en særbehandling med en mindretalslov?

LRH skriver også i deres rapport, at vi efter skoleloven er erstatningsskoler, men får de samme tilskud som de offentlige tyske skoler.  Delstatsrevisionen mener, at vi dermed er priviligerede.

Dertil kan jeg kun sige, at LRH har ret. Delstatsregeringen betragter vores skoler som de naturlige skoler for vores børn.  De sammenligner os ikke med private skoler, men med det offentlige tyske skolesystem. Den politiske vurdering er bare rigtig!

Udo Jessen