De informerede forældre

Udo Jessen -865527172
Jobnr.:
43873
Institution:
 

Kære alle
Nu er det nye samarbejde med Flensborg Avis startet, og Skoleforeningens informationsblad »FOKUS« kommer ud til alle medlemmer i foreningen hver uge. Mere end 6000 husstande har mulighed for at informere sig om de ting, der sker i Skoleforeningen. Styrelsen bakkede fra første sekund op om projektet »KomMit«, da vi kunne se de store fordele ved et endnu tættere samarbejde med avisen. Fokus, vores udmærkede informationsavis, bliver med en ugentlig udgave mere fleksibel med hensyn l aktuelle nyheder og deres spredning i forældrekredsen.

 

Samtidig støtter vi gerne Flensborg Avis i sin evige kamp om opmærksomhed og dermed forbundet håbet om flere abonnenter. Jeg håber, og er faktisk også sikker på, at dette nye tiltag, dette projekt som kun er muligt på grund af en storslået pengegave fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” (i dagligdagen nok ofte omtalt som 

A.P. Møller Fonden) gavner hele det danske mindretal i stort omfang. Kendskab til, hvad der sker i andedammen, debatten om stort og småt, det vigtige og lidt mindre vigtige i vores alles mindretals avis, er et vigtigt element, når man vil være nogenlunde informeret om, hvad der rører sig i foreningerne, i institutionerne og i hele mindretallet. Desuden er Flensborg Avis, for os i Sydslesvig, et af de steder, hvor man kan følge de vigtige debatter i Danmark.

Styrelsen håber derfor inderligt, at alle vil gøre brug af de forskellige tilbud i >>KomMit<< universet. 

 

Skal vores børn også fremover bevæge sig i et trygt uddannelsesunivers i Sydslesvig, så er der brug for fremtidssikring og visioner. Dertil hører engagerede forældre, der siger ja til at sidde i bestyrelser og varetage ansvarsfulde opgaver.

Coronapandemien har med al tydelighed vist os betydningen af den digitale del af vores liv. Digitaliseringen er en meget vigtig del af den fremtidige læringsstrategi. Den skal ikke erstatte noget, men være en del af undervisningen og udvide indlæringsmulighederne. Skoleforeningen har allerede i den del år benyttet sigr af de digitale mulighederne, og foreningen har en digitaliseringsstrategi. Med erfaringerne fra den indeværende pandemi i bagagen kender vi endnu mere til, hvilken betydning digitale information, kommunikation har i den moderne undervisningsverden. 

 

Men det digitale er ikke kun et redskab, vi kan bruge i dagtilbud og skoler. Det er også noget familierne kan arbejde med i deres tillæring af dansk sprog og kultur. Derfor er det nye fælles projekt »KomMit«  også  fantastisk godt til at komme i kontakt med det danske uden for dansk Skoleforening og vores institutioner. 

Derfor håber jeg, at alle dem, der ønsker at være endnu mere opdateret, om de ting, der foregår inden- og uden for jeres institutionsmatrikel vil være med som bruger af »KomMIT« tilbuddet.

 Det er for 6000 husstande ikke bare gratis, nej man får noget for det!  Viden omkring, hvad der sker og rører sig i Skoleforeningen og mindretallet, mulighed for sproglige udfordringer gratis og chancen for at være endnu mere opdateret om de ting, der foregår uden for jeres institutionsmatrikel end hidtil. 

Derfor - Vær med! og vær velkommen.