Dagtilbudsområdet

Udo Jessen

Leder

»Die fressen uns die Haare vom Kopf« udbrød socialminister Kristin Alheit med et smil på læberne ved et møde i Kappel Børnehave forleden, da hun blev spurgt om sin vurdering af vuggestuernes dynamiske udvikling og den efterfølgende overgang til børnehaverne. Det, hun mente, var, at det politisk øns-kede og økonomisk støttede forehavende »vuggestuer« er en fantastisk succeshistorie, men også en stor økonomisk udfordring for delstaten.

 

Det kunne dagtilbudschef Petra von Oettingen og jeg kun nikke bekræftende til. Skoleforeningen startede år tilbage med at oprette de første vuggestuepladser, og foreningen har siden haft det som et stort indsatsområde. Vi var dengang ikke klar over, hvor stort behovet egentlig er. I dag har vi flere end 500 vuggestuepladser i Sydslesvig, og der er stadigvæk lange ventelister.

Det skyldes på den ene side samfundsudviklingen med hensyn til, at begge forældre er ude på arbejdsmarkedet, men også at vi med opførslen af egne danske vuggestuer fylder det vakuum, der før har været i det sydslesvigske uddannelseslandskab. Forældre, der før i tiden ikke havde noget valg og var nødt til at sætte deres børn i en tysk vuggestue, var ofte tabt for vores skolesystem. Forældrene vægtede barnets tarv (venskaber, tryg-hed) højere end mindretalstanken og lod dem løbe videre i det tyske system. I dag behøver man  ikke mere træffe sådan et valg, og det er dejligt.

 

Skoleforeningen tilbyder et uddannelsessystem, der er tids-
svarende, og som strækker fra vuggestue til studenterhue! Samfundet har udviklet sig gevaldigt de seneste ti til femten år, og det er vores pligt som skoleforening at kunne tilbyde alt det, som et moderne samfund kræver. Derfor har Skoleforeningen igennem de seneste år valgt at udbygge dagtilbudsområdet med vuggestuer, i øvrigt uden tilførsel af ekstramidler fra de danske tilskudsgivere. Denne proces er langtfra afsluttet, men vi er da kommet et godt stykke af vejen.

 

Hver eneste dag er Skoleforeningens dagtilbudskontor og tek-
niske afdeling på jagt efter tilskud, der er forudsætning for, at vi kan oprette en ny vuggestue og aldersintegreret gruppe. Takket deres ihærdighed har vi formået at skaffe de mange vuggestuepladser, vi har i dag. Alligevel må vi erkende, at vi har brug for flere pladser til børn under tre år. Udfordringen er, at de offentlige tilskud fra kommunerne og byerne ikke dækker omkostningerne - det koster altid også Skoleforeningen penge. Som orga-
nisation og som styrelse må vi hele tiden overveje, om vi overhovedet har råd til at modtage »gaven« i form af økonomisk støtte fra det offentlige, når vi nu selv også skal finde ikke helt ubetydelige summer i vores budgetter.

 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig er en stor forening. Den favner bredt, og alle områder i foreningen skal have luft og mulighed for udvikling og opdatering. Det er den opgave, styrelsen, direktionen og fællesrådet skal løse. Der skal udvikling til, hvis vi vil forblive tidssvarende og fremtidssikret, og det kan ikke kun klares med engagement og idealisme - der skal også penge til. Fyldte vuggestuer betyder fyldte børnehaver, flere elever i grundskolen, på fællesskolerne og så videre. Vi kan spore presset mange steder i Sydslesvig, og det er en mere eller mindre akut økonomisk udfordring, vi skal reagere på. Styrel-
sen er glad for udviklingen i Skoleforeningen, især på dagtil-
budsområdet. Men det er og bliver en stor økonomisk udfordring for foreningen. »Die fressen uns die Haare vom Kopf«   .... aber wir schaffen das!