At leve i nuet er livets teknik

At leve i nuet er livets teknik – og alle folk gør deres bedste, men halvdelen vælger det nu, som gik,- og halvdelen vælge det næste...

Udo Jessen

Godt nytår. Året er i fuld gang. Karaktermøderne er overstået og de første samarbejdsrådsmøder på skoler og daginstitutioner er holdt. Nu venter de regionale fællesrådsmøder, selve fællesrådsmødet, forældreaftener og den store forældretemadag på os. Forældretemadagen vil tage nogle af de mest diskuterede tiltag og udfordringer som »skolereform« og »inklusion« op som udgangspunkt for en bred diskussion. Invitationen er allerede med i denne udgave af Fokus, så I kan sætte kryds i jeres kalender.

Integration af børn med særlige behov i Slesvig-Holsten og de dertil hørende støttemuligheder er forskellige fra kreds til kreds. Det lider såvel forældrene i vores og i de tyske daginstitutioner under, og det kan ikke være rigtigt, at støtteomfanget og integrationsmuligheden i børnehaven ikke er ens overalt. Her må politikerne handle og sørge for, at der kommer samme muligheder uanset bopæl i Flensborg eller i Nordfrisland.

Innovation, forandring, bevægelse er nogle af de konstante drivkræfter i Skoleforeningens virke, men også andre organisationer som f.eks. kulturforeningen diskuterer gloser som forandring, tilpasning, fremtidssikring og bæredygtighed.
Generalsekretæren for SSF, Jens A. Christiansen har kritiseret, at distrikter fastholder tomme forsamlingshuse, og vil nu sætte initiativer til modernisering i gang. For forandring skal der til, så kvaliteten kan bevares!

Ud over de 25 selvejede forsamlingshuse driver kulturforeningen også kulturarbejde i bygninger, der ejes af Skoleforeningen. Dem er der lavet brugeraftaler om. Skoleforeningen tager ingen husleje, mens drift- og vedligeholdelsesomkostninger i et vist omfang bæres af kulturforeningen. Disse huse burde efter min mening også inddrages i overvejelserne omkring bæredygtighed, da et eventuelt frasalg ville komme hele mindretallet til gode. Alle de danske foreninger skal til at spare de nærmeste år, og Skoleforeningen kunne bruge pengene til en hårdt trængt fremtidssikrende investering et andet sted.

Skoleforeningen råder over mere end 100 daginstitutioner og skoler, som ligger fordelt i hele Sydslesvig, og som står parate til at tjene som kulturhuse i et endnu større omfang, end mange af dem allerede gør det nu. I rigtig mange distrikter er det vores institutioner, der lægger hus til alt det lokale danske arbejde. Der bliver tændt lys og varmet op for alt lige fra menighedsarbejde, ungdomsforeninger, spejderarbejde til kulturarrangementer og meget mere – mange steder i Sydslesvig er skolerne livsnerven for det danske mindretal. Skoleforeningen vil gerne være SSF behjælpelig, og jeg vil derfor tilbyde kulturforeningen at benytte sig af Skoleforeningens bygninger i et endnu større omfang end i dag for at styrke samarbejdet og for at fremtidssikre hele det danske mindretal. Skoleforeningens bygninger er altid åbne for mindretalsaktiviteter og organisationer. Det vil jeg gerne endnu en gang slå fast! At åbne sig for den tyske flertalsbefolkning for at øge aktivitetsniveauet i forsamlingshusene kan efter min bedste overbevisning derimod ikke være vejen fremad, når det hele skal finansieres med offentlige danske midler. Lad os gå tidens udfordringer i møde i fællesskab.

For det nu, som er gået, er altid forbi, - og det næste bliver aldrig det rette.
- Næ, sørg for, at nuet, du lever i, - engang for altid er dette. (Piet Hein)

Udo Jessen