Alle valg har konsekvenser

Udo Jessen

Hele livet igennem bliver vi udsat for at vælge eller beslutte os for enten det ene eller det andet. Det kan være småting som beslutningen ved morgenbordet, om det nu skal være ost eller marmelade, eller det kan være de store ting, som har større indflydelse på vores liv som valg af uddannelse eller en nyfødts navn. Når vi er små, så er det vores forældre, der vælger (bestemmer) for os. Det er dem, der igennem deres valg lægger linjen for vores fremtid. Forældrene i Skoleforeningen har for deres børn valgt den danske vej.

 

Men ligegyldig om et valg er lille og ikke livsafgørende, eller om det er betydeligt, som forældrenes valg af skolesystem, så har alle de 100.000 afgørelser, vi træffer i løbet af  vores liv,  en ting tilfælles. Et valg indebærer en konsekvens! Og denne konsekvens bliver vi nødt til at tage ansvaret for.

 

Ved at vælge en dansk institution for sit barn har man samtidig også valgt kultur, sprog og sindelag for sig selv og sine børn. Konsekvensen er derfor, at hvis man ikke behersker det danske sprog, bliver man nødt til at lære det. Man ikke kan forvente at klare sig med at bruge  det tyske sprog i skolen. Børnenes 5 år i daginstitution (vuggestue og børnehave) burde være nok til at lære sproget og få et godt indblik i dansk kultur og traditioner.

 

Men også Skoleforeningen og vores institutioner har truffet et valg. Vi har sagt ja til, at hvert enkelt barn, og også denne beslutning har en konsekvens. Konsekvensen er, at det er pædagogernes og lærernes opgave, ud over formidling af pædagogik og den faglige viden, at  tilegne sig viden om og formidle, hvad det indebærer at være del af det danske mindretal. Det er Skoleforeningens opgave at tilbyde danskundervisning til voksne, støtte kontakten til Danmark, både for elever, men også for forældrene, formidle viden om det danske arbejde i Sydslesvig og opfordre til at deltage i Skoleforeningens og mindretallets arrangementer. Alle vores medarbejdere, ligegyldigt om de er pædagogiske medarbejdere,, tekniske- eller kontormedarbejdere, er også rollemodeller for, hvordan vi lever i det danske mindretal. Har man besluttet, at ens børn skal gå den danske vej, eller har man søgt og fået job ved Dansk Skoleforening, så indebærer dette valg en konsekvens.

 

I vores tilfælde kan denne konsekvens ikke være en byrde, da man inden ansættelsen eller indmeldingen i daginstitutionen er blevet informeret om, hvad det indebærer at være del af Dansk Skoleforening og dermed det danske mindretal.

  

Det er os, forældre og medarbejdere, der har truffet et valg. Hvad dette valg så indebærer, kan der ikke være tvivl om og står ikke til debat.