Vi er alle… en del af det danske mindretal

Udo Jessen -865527172-kopi

Kære alle,

Det nye år er startet, og det ligner på mange måder det gamle år rigtig mange steder - med alle de restriktioner, meldinger om smittetal og mennesker i karantæne. Men ok, vi har gjort alt, der kan gøres; mange er vaccinerede, vi bærer mundbind, holder afstand, har reduceret vores kontakter og meget andet. Jeg er rimelig optimistisk i forhold til, at vi efter påskeferien (04. til den 14. april) nærmer os normaliteten i vores dagligdag. Den er fyldt med arrangementer på skole, daginstitutions- og foreningsplan samt møder i vores organisation og i det private. Forårsfester, lejrskoler, elevudveksling, elevbesøg, ekskursioner, debatmøder og så videre. Indtil da må vi være tålmodige, forsigtige og tilbageholdende og leve med situationen, som den er. Digitale møder er mulige og i et begrænset omfang et fint redskab til at holde møder. Men digitale møder har deres begrænsninger, når mange mennesker gerne vil drøfte noget principielt. Jeg håber på, at vi kan gennemføre vores regionale møde og det store fællesrådsmøde nogenlunde ”normalt”, selvom vi måske bliver nødt til at arbejde med hybridløsninger.

I Samrådet for det danske mindretal sidder alle organisationer sammen omkring “det runde bord”, og i samrådsaftalen (vedtægterne) står der i den første sætning, at samrådet består af ”selvstændige og ligeberettigede foreninger”. Det er en meget fin sætning, som udtrykker det fundamentale demokratiske princip omkring ”ligeværd”og ”øjenhøjde”, og det klæder et mindretal at starte en aftale med sådan en sætning.
Jeg fornemmer en vilje i hele mindretallet til at gøre vores struktur mere nutidig. Hvordan vi opbygger vores fællesskab, er vi i dialog omkring. Organisationerne imellem og den enkelte. Det er vigtigt, at vi netop fører denne dialog i øjenhøjde og også tager hensyn til dem, som ikke har de samme ressourcer som for eksempel Skoleforeningen. Det er vigtigt, at vi tager alle med i processen og behandler dem ligeværdige. Det kan betyde, at processen tager en smule længere, og at man drejer en ekstra runde med forklaringer for at sikre, at vi alle har den samme viden. Det gør heller ikke noget, så længe vi har det fælles mål i fokus: Vi er i gang med en forandringsproces.

På decembermødet kom der et forslag om, at vi i fremtiden bruger sloganet ”Det danske mindretal” på vores alles brevpapir. Efter en god drøftelse på januarmødet blev det justeret til ”en del af det danske mindretal”, da den sprogligt klart indikerer, at de enkelte organisationer er en del af noget større. For mig passer det perfekt til den første sætning i vores fælles aftale/ vedtægt for Det sydslesvigske Samråd, der har med øjenhøjde og ligeværd at gøre. Når der i aftalen står, at ”Inden for det danske mindretal i Sydslesvig varetager selvstændige og ligeberettigede foreninger og organisationer deres vedtægtsbestemte opgaver”, så betyder det netop, at vi er en del af noget fælles – det danske mindretal. 

Respekt, værdsættelse, tillid og en anerkendende tilgang er nogle vigtige begreber, når vi taler om trivsel generelt og specielt selvfølgeligt også i vores egen organisation. Derfor er det vigtigt, at vi fremadrettet tager ansvar og tør at diskutere emner som fx unisex-toiletter på vores skoler, rumbetegnelsen ”lærerværelse” på skolerne, fælleselevrådets rolle i systemet og miljøpolitik. Er vi på alle kanter fremadrettedeog tidssvarende eller er vi bagud? Er vores bestræbelser og ambitioner økonomisk forsvarlige? - vi opererer jo med offentlige penge.  Der er lagt op til spændende debatter i den kommende tid, som viser den bredte vi har som organisation, der arbejder med unge mennesker og er en stor arbejdsgiver. 

På det helt konkrete plan bliver vi nødt til at finde en løsning på byggeområdet. Eksempelvis i Tarp, hvor både Daginstitutionen, SFO og skolen lider under ekstrem pladsmangel. Mange andre steder i Sydslesvig, hvor problemstillingen er den samme, kunne nævnes. Der er med andre ord mange udfordringer, som foreningen står over for, og som skal løses. Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal finde løsninger, og at situationen ikke er helt så håbløst, som det nu kunne lyde. Helhedsløsninger og fælles anstrengelser har hjulpet os på Sild, i Vimmersbøl og andre steder og mon ikke det er en fremtidssikret vej at gå?

Vi er en del af det danske mindretal, og alt, hvad vi gør, er til gavn for mindretallet. Vi arbejder på at styrke samarbejdet mellem mindretalsorganisationerne og Grænseforeningen og er overbeviste om, at det er den bedste fremtidssikring, der findes. Skoleforeningen er sig sit ansvar bevidst, med respekt og værdsættelse over for de andre.

Vi er alle… en del af det danske mindretal.