Sprogfitness

Sprogfitness = en videreudvikling af bibliotekets arbejde med sprog, leg og læring.

SprogfitnesslegeIkke alle børn lærer ved at læse i en bog. Nogle børn kan have det svært i børnehaven eller skolen, så ved hjælp af dette katalog: Sprogfitness lege – har de og alle andre mulighed for at blomstre og lære på en ny måde sammen med pædagoger, forældre, børnebibliotekarer og andre, som arbejder med sprog, leg og læring.

Spændende idékatalog som inspiration til arbejdet med børns interesse for og glæde ved sprog, læsning og læring for især de 5-7 årige børn.

Sproglegene understøtter især arbejdet med kropslige læringsstile og stimulerer samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn.

GOD LEGE- OG LÆSELYST!

Bogen kan lånes på vores biblioteker og i bogbusserne her i Sydslesvig.

Inge Marie Bordinggaard Elechukwu
Børnebibliotekar ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig