Nyt fælleselevråd

Elever vil arbejde med digitalisering og miljø.

Fælleselevra ̊d -584722310

Skoleforeningens fælleselevråd har netop konstitueret sig. Ny formand er Mats Rosenbaum fra Duborg-Skolen. De andre medlemmer i forretningsudvalget er: Leo Rohrmoser (næstformand), Alexander Gotzamposopoulos (sekretær), Lotte Meiburg (kasserer), Lilli Rachenpöhler og Freja Weitkamp (suppleanter). 

Fælleselevrådet diskuterede på sit første møde Skoleforeningens digitaliseringsstrategi og det nye dialogværktøj til evaluering. Vigtige emner, som eleverne vil tage op i løbet af skoleåret er netop digitalisering men også miljø og klima.

Det er elevrådene fra de sydslesvigske fællesskoler og de grundskoler der har elever op til 8. klasse, der tilsammen danner et fælleselevråd. De varetager elevernes og elevrådenes interesser over for Skoleforeningen og andre organisationer. Fælleselevrådet mødes tre til fire gange om året. De informerer hinanden om, hvad der rører sig på de enkelte skoler og rådgiver hinanden omkring forskellige problemstillinger.