Undervisning aflyst i flere skolekredse

Undervisningsministeriet i Kiel har offentliggjort, at undervisningen er aflyst i morgen fredag den 2. marts i en række skolekredse.

28641449_920340088147843_1792521089_o

Undervisningsministeriet i Kiel har offentliggjort, at undervisningen er aflyst i morgen fredag den 2. marts i en række skolekredse. Skoleforeningen følger ministeriets anbefalinger. De enkelte skoler har desuden altid mulighed for at træffe lokale beslutninger, der afviger fra ministeriets anbefalinger, hvis busselskaberne fx vurderer, at det er for farligt det pågældende sted. Ifølge de tyske regler har forældrene desforuden altid lov til at holde børnene hjemme, hvis de selv vurderer, at vejret er for farligt.

OBS! Lige som de tyske skoler er mindretallets skoler altid forpligtede til at sørge for en pasningsorden på skolen. Skolerne holder ikke lukket!

Tjek venligst ministeriets hjemmeside for detaljerede oplysninger om, hvilke skolekredse der er berørte:

Winterhotline