To e-bøger om Sydslesvig til skoleelever

Tværfagligt materiale skal både være til gavn for elever i Danmark og i Sydslesvig

Dkflagustav -10204

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) udvikler i samarbejde med Skoleforeningens Center for Undervisningsmidler og Munkevængets Skole i Kolding  to e-bøger rettet mod elever i 4.-6. klasse i Danmark og i Sydslesvig. Bøgerne indeholder undervisningsmateriale om Sydslesvig og det danske mindretals historie.

Lære om mindretallet

Der findes ikke opdateret undervisningsmateriale om Sydslesvig, der er rettet mod denne aldersgruppe. Der er behov for, at ikke alene børn i Danmark lærer om Sydslesvigs historie og kulturhistorie, men at også eleverne i de danske skoler i Sydslesvig får mulighed for at lære om mindretallet.

E-bøgerne vil være tværfaglige og skal primært bruges i fagene historie og dansk, men der vil også være dele, som retter sig mod fagene natur/teknik og kristendomskundskab. E-bøgerne vil både indeholde historiefaglige tekster om Sydslesvig,  digte, noveller og andet materiale til brug i danskundervisningen.

Med denne variation i teksttyperne ønsker vi at give eleverne en bedre forståelse for ikke blot de historiske begivenheder, men også de mennesker, der blev berørt heraf. Af eksempler på koblingen mellem dansk- og historieundervisningen kan man blandt andet tænke sig en billedanalyse af valgplakaterne fra folkeafstemningen i 1920; en digtanalyse af dansk-slesvigske sange eller filmanalyser af historiske film om Sydslesvig, der opbevares i Arkivet ved DCB. Samtidig vil bøgerne indeholde mindst et emne rettet mod natur/teknik, hvor eleverne forholder sig til naturens betydning for kulturen og historien i Sydslesvig. Derved vil eleverne også kunne opnå viden om den natur, der er med til at danne rammen om mindretallets historie.

Til lejrskoler

E-bøgerne skal promoveres på de vigtigste undervisningsplatforme og i de relevante faglige tidsskrifter i Danmark, og  via Center for Undervisningsmidler både i Danmark og i Sydslesvig. Endelig bliver e-bøgerne stillet til rådighed via projektet »Oplev Sydslesvig«, så danske lejrskoler, der besøger Sydslesvig, har mulighed for at gennemgå undervisningsmaterialet i forvejen.