Sammen- lægningen af skolerne i Store Vi og Vanderup

Samarbejdsrådene skal diskutere scenarier for det fremtidige samarbejde.

Skoleforeningen

Efter påskeferien og frem til sommerferien starter en prøveordning på de to danske skoler i Store Vi og Vanderup, hvor eleverne undervises sammen. Det vil ske på Stor Vi Danske Skole, men uden at der på nuværende tidspunkt tages en beslutning om, hvor undervisningen kommer til at finde sted i fremtiden. Det er resultatet af en række møder med de to skolers samarbejdsråd. Det er også samarbejdsrådene, som nu i første omgang skal se, om de i fællesskab kan komme frem til et scenarie for det fremtidige samarbejde.

Barnets tarv

- Beslutningen tager udgangspunkt i barnets tarv og de pædagogiske hensyn. Men prøveordningen får elevgruppen mulighed for at blive rystes sammen. Det var forældrenes ønske, at man ikke venter til efter sommerferien med at samle eleverne, hvis nu skolerne skal lægges sammen under alle omstændigheder. At undervisningen for hele elevgruppen i prøveordningen foregår i Store Vi hænger sammen med, at vi så kun skal bruge en lille bus til at køre de tolv elever fra Vanderup, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

- I sidste ende er det styrelsen, der træffer beslutningen, men vi vil ikke trække et færdigt scenarie hen over hovedet på de berørte. Derfor påbegynder samarbejdsrådene nu, med hjælp fra en ekstern mediator, deres arbejde. Vi skal have et resultat inden sommerferien, enten ved at samarbejdsrådene kommer med en enig indstilling om, hvordan undervisningen i fremtiden skal organiseres eller ved, at de beder Skoleforeningens styrelse om at træffe beslutningen, siger Skoleforeningens formand Udo Jessen.

Bæredygtighed

- Beslutningen vil altid blive taget ud fra en »bæredygtighedstrekant«: pædagogisk, økonomisk og ikke at forglemme den mindretalspolitiske indfaldsvinkel, siger han.

Uanset det fremtidige scenarie er Skoleforeningen i gang med at se på muligheden for at udvide kapaciteten i Store Vi-Vanderup daginstitution. For det er her, der er skabt grobund for udvikling i mindretallet.