Økonomiske udfordringer i Skoleforeningen

»Vi skal følge danske standarder – for Danmark betaler gildet«. Lærere inviteres til informationsmøde om økonomien.

Fællesra ̊dsmøde -786512591

At skoen trykker økonomisk i Dansk Skoleforening er ikke nogen hemmelighed. Formand Udo Jessen og Direktør Lars Kofoed-Jensen tog emnet op på fællesrådsmødet i Husum i sidste uge. En særlig udfordring ser formanden og direktøren i personaleomkostningerne på lærer- og gymnasielærerområdet.

- For mig har det altid været vigtigt, at forholdene i Dansk Skoleforening skulle være så danske som muligt og så tyske som nødvendigt. Derfor ønsker vi en mere reel ligestilling med de overenskomster, som lærere og gymnasielærere i Danmark har. Jeg taler her altså absolut ikke om løn, jeg taler udelukkende om arbejdsgiverens indflydelse på, hvordan deres arbejdstid bruges, sagde Udo Jessen på fællesrådsmødet.

Flere undervisningstimer

Og ifølge Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen er det netop på dette område opstået store forskelle på virkeligheden i Sydslesvig og i Danmark.

- Vi betaler lønninger som i Danmark, men har ikke som i Danmark mulighed for at råde over lærernes arbejdstid, sagde han på fællesrådsmødet, da han gjorde status på forskellene på de eksisterende overenskomster.

Eksempelvis underviser danske folkeskolelærere fire til fem lektioner mere inden for den samme ugentlige arbejdstid, og gymnasielærere i Danmark bruger kun ca. halvt så meget af deres arbejdstid til at rette opgaver.

Større indflydelse

- Vi vil derfor gerne have større indflydelse på, hvor mange timer der skal bruges til undervisning, til andre opgaver eller til at rette opgaver. Sådan er overenskomststandarden i Danmark i dag, og den ønsker vi at følge - og man kunne tilføje, at vi nok er nødt til at følge den, for vi betaler med danske skattepenge, sagde Udo Jessen.

- I det lange løb graver vi vores egen grav. Hvis vi ikke får det her løst, betyder det større klasser og skolelukninger, og det ønsker vi ikke, sagde Lars Kofoed-Jensen.

Skoleforeningen inviterer nu alle lærere til et informationsmøde den 1. november.

 

I dialog med lærerne

Skoleforeningens økonomi er under hårdt pres.

Skoleforeningens styrelse og direktion inviterer alle lærere og gymnasielærer til et informationsmøde den 1. november. Her vil styrelsen og direktionen gå i dialog med de ansatte om Skoleforeningens økonomi, som kommer under hårdt pres allerede fra i år.

- Vi får et stort underskud i år og i løbet af de kommende 3-4 år vil vores underskud vokse til ca. 4 mio. euro, hvis ikke vi gør noget, skriver styrelsen og direktionen i invitationen til lærerne.

- Vi igangsætter derfor en ekstern analyse for at udpege de områder, vi er for dyre på, og de områder, som nok kræver flere ressourcer. Vi er spændte på, om analysen kan vise nogle blinde pletter, hedder det.

Styrelsen og direktionen har dog allerede nu identificeret to områder, der afviger markant fra de forhold, Skoleforeningen normalt sammenligner sig med – nemlig, lærernes og gymnasielærernes, overenskomster. De afviger ikke så meget lønmæssigt for den enkelte – men fordelingen af arbejdstiden på forskellige opgaver afviger meget fra de forhold, som nu er gældende i Danmark. De afveg i forvejen endnu mere fra de forhold, som er gældende i Tyskland. Nu er også den danske reference og legitimering væk.

Personaleudgifter til lærere og gymnasielærere udgør 40 % af budgettet uden pensioner, som ikke er påvirkelige, og trods kedelige besparelser er disse udgifter vokset – uden at Skoleforeningen har fået flere elever.

- Vi kommer ikke uden om at skulle reducere antallet af lærere og gymnasielærere i de kommende år. Forhåbentlig kan det ske på en måde, så afskedigelser undgås. Men vi ønsker heller ikke, at det sker som hidtil ved uhensigtsmæssige skolelukninger, klassesammenlægning mm. – altså ved at skære ned på antal undervisningstimer i forhold til antallet af elever. Vi ønsker ikke at spare ved kun at regulere på det, vi yder til eleverne, uden at ændre på de forhold, som ikke længere står i rimeligt forhold til den danske overenskomst, siger Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen og Skoleforeningens formand Udo Jessen.

Den udfordring, Skoleforeningen står over for, vil Styrelsen og Direktionen gerne informere lærere og gymnasielærere, bredt om. Mødet er kun for medarbejdere og finder sted på Cornelius-Hansen Skolen i Flensborg den 1. nov kl. 19.

I Dansk Lærerforening i Sydslesvig ser man kritisk på det kommende informationsmøde men mener ikke, at der er noget forkert ved, at lærerne deltager i mødet.

- Det er ikke ulovligt, men vi anser det for at være et forsøg på at sætte en kile ind mellem fagforeningerne og deres medlemmer, melder fagforeningen ud i »faglig nyt«.

Lærerforeningen anbefaler derfor sine medlemmer at være varsomme og undgå enhver udtalelse, der kan svække forhandlingspositionen under overenskomstforhandlingerne.