Nybygning taget i brug

Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg har fået et ønske opfyldt.

Gustav -731412042

Mandag den 4. september var en helt speciel første skoledag efter sommerferien for eleverne på Gustav Johannsen-Skolen i Flensborg. Efter at de i mange måneder har været tilskuere til, hvordan en nybygning vokser, var det nu endelig tid til til at tage den i brug.

Både førskolen og grundskolen har fået deres lokaler i bygningen, og der er faglokaler, bibliotek og kantine.

- Nu håber jeg, at I behandler både bygningen og inventaret godt, den er jo helt ny, sagde skoleleder Ole Uth med et smil, inden han slap eleverne løs, stille og roligt, to og to klasse for klasse.

Efter planen skal den gamle såkaldte pergola bygning nu rives ned, så der skabes plads til en større skolegård. Samtidig skal tagetagen i skolens gamle bygning renoveres.