Ny daginstitution i brug

Samtlige pladser i institutionen vil være besat til jul.

HARRESLEVLØKKE-748712215

Skoleforeningens yngste daginstitution, Harreslevløkke har nu været åben siden slutningen af august. Lige for tiden er der optaget 27 børn, og daginstitutionsleder Sylvia Purrucker oplyser, at man til jul vil være op på 42 børn.

- Med den sammensætning af vuggestuebørn og børnehavebørn vi har, er det så fyldt op, siger hun. Harreslevløkke er en integreret institution, der modtager børn i alderen 0-6 år.

- Vi har to vuggestuegrupper, rød og gul stue, det er de 0-3 årige, og to integrerede grupper, grøn og blå stue, det er de 1-6 årige børn. Harreslevløkke Daginstitution vil benytte »sansemotorikken« som overordnet metode/redskab til at arbejde med den pædagogiske læreplans seks temaer.

- Vores arbejde vil lægge vægt på leg og bevægelse. Vi ønsker at skabe gode forudsætninger for motorisk udfoldelse og rig mulighed for sanselige erfaringer og udfordringer. Vi mener, at en god motorik er fundamentet for al videre udvikling. Bevægelse vil være den røde tråd gennem vores pædagogiske arbejde. Vi vil give børnene et godt udviklings- og læringsmiljø, med masser af gode oplevelser, udfordringer og viden, siger Sylvia Purrucker.

I Harreslevløkke Daginstitution ønsker man at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed, og derfor vil vi arbejde ud fra Lise Ahlmanns princip om »selvstændighed«, at børnene aktivt bliver inddraget i f.eks. bleskift, på- og afklædning, spise selv, men selvfølgeligt med udgangspunkt i det enkelte barns motivation, udviklingstrin og erfaringer.

- Der er rigtig megen læring i omsorgsopgaver. Vi mener, at i samarbejdet med barnet kan vi som voksne skabe en god tilknytning og tryghed, der giver barnet lyst til og mod på at møde nye udfordringer og erfaringer. Derfor vil vi som personale ikke vægte de store aktiviteter, men børnenes selvhjulpenhed. At der er tid til, at barnet får lov til at prøve selv, siger Sylvia Purrucker.