Masser af gode læsestrategier

Skoleelever får et nyt værktøj for bedre læsning med i skoletasken

Alle elever i Dansk Skoleforening for Sydslesvig får nu udleveret en folder med læsestrategier for sprogene dansk, tysk og engelsk, som er målrettet til deres alderstrin.

- Læsestrategier er værktøjer, der gør det nemmere for børnene at forstå det, de læser, siger fagkonsulenterne Katrin Lass og Tina Joost.

- Læsestrategier bruges til at komme ind under huden på teksterne, og det er meget vigtigt, at eleverne bliver bevidste om, at de anvender læsestrategier, fordi det gør, at eleverne læser mere bevist, siger de.

Indsatsområde

Skoleforeningen har haft sprog og læsning som særligt indsatsområde i længere tid.

- Vi har arrangeret temadage omkring læsning, vi har været ude med et Roadshow om faglig læsning, har uddannet læseskublærere og læsekoordinatorer. Skolerne har udarbejdet læsehandleplaner, der er læsebånd og senest læsefestivalen, siger Katrin Lass.

- Undervejs har vi mødt rigtig mange materialer med forskellige læsestrategier. Nu har vi samlet dem, vi synes fungerer bedst, når man læser på sprogene dansk, tysk og engelsk, i foldere, som eleverne så kan have liggende, siger Tina Joost.

Læsestrategier er både før man begynder at læse, mens man læser og efter, at man har læst en tekst. Læsestrategier for anden til fjerde klasse i dansk handler for eksempel om, at man, før man begynder at læse en tekst, skimmer titel, for- og bagside, overskrifter og billeder. Derefter kan man så gøre sig tanker om, hvad teksten handler om. Man kan også, inden man begynder at læse en tekst, se på, om det er fiktion eller fakta samt beslutte sig for, hvilken læse- og notatteknik man vil bruge.

Mens man læser kan strategierne være, at man finder ord eller tekststeder, som man skal have forklaret, markerer vigtige ord i teksten, eller taler med læreren eller en kammerat om det, man ikke forstår.

Redskab til forældre

Efter læsning handler det for eksempel om, at man kan gengive hovedindholdet i teksten, føre samtaler om tekstens budskab og spørge sig selv, hvad man har lært.

- Da der er rigtig mange læsestrategier, handler det selvfølgelig også om at finde den, der passer bedst til bestemte fag eller bestemte teksttyper. Læsestrategier er ikke værktøjer, som kun anvendes i fagene dansk tysk eller engelsk. Læsestrategier anvendes i alle fag, siger Katrin Lass og Tina Joost.

Læsestrategier skal anvendes, når man »læser for at lære noget«, ikke når man læser for sjov. Men i om med, at man bliver mere fortroligt med at bruge forskellige læsestrategier, sætter de sig på rygmarven og bliver en naturlig del af elevernes læsevaner.

Folderen er i øvrigt også et godt redskab for forældrene. Den kan bruges som en slags tjekliste for, om deres børn læser teksterne på en meningsfuld måde.