De tager godt imod gæster fra Danmark

Unge sydslesvigere uddannes til at kunne tage imod grupper fra Danmark.

Dkflacrew -896313890

Den levende kontakt til og bevidstheden om samhørigheden med Danmark er centralt for det danske mindretal i Sydslesvig.

Efter sommerferien blev der derfor oprettet et såkaldt »SydslesvigCrew« på alle fællesskoler.

Grænseforeningen og Skoleforeningen har igennem de seneste år haft stor succes med et »ambassadørkorps« på de to sydslesvigske gymnasier, der ikke kun fungerer som ambassadører ved arrangementer nord for grænsen, men også tager imod gæster fra Danmark. Og netop det at tage imod gæster nordfra er også det nye besøgskorps opgave. Formålet med projektet SydslesvigCrew er nemlig at øge antallet af konkrete møder mellem sydslesvigske børn og unge og især jævnaldrende besøgende, men også voksne besøgsgrupper fra Danmark.

Samtidig skal SydslesvigCrew byde på et rum, hvor deltagerne kan reflektere over deres mindretalsidentitet. »Hvem er jeg og hvem er det danske mindretal i lokalsamfundet, i forhold til Danmark og i Europa?«

Eleverne skal aktiveres som bidragsydere og bevarere af den danske kultur i Sydslesvig. Projektet er således med til at styrke de unge sydslesvigeres – og dermed også forældrenes – mindretalsbevidsthed i mødet med mennesker fra Danmark.

Projektet bliver gennemført som et valgfag »SydslesvigCrew« i alle fællesskoler.

Valgfaget uddanner et hold elever til at være værter for danske gæster, der gerne vil opleve Sydslesvig.

Faglæreren skal til dels fungere som lokal koordinator og dels indgå i samarbejdet med Skoleforeningen og Grænseforeningen om at udvikle undervisningsprogrammet til deltagerne.

Grupper fra Danmark

Der lægges først og fremmest fokus på børn og unge fra Danmark, der besøger Sydslesvig i forbindelse med et lejrskoleophold. Disse danske gæster skal SydslesvigCrewene blive eksperter i at modtage.

Såfremt der er tid og potentiale på det enkelte valghold, kan SydslesvigCrew også øve sig i at tage imod voksne turistgrupper.

Eventuelt kan enkelte elever egne sig som værter for en bestemt attraktion i lokalområdet. Nogle har måske tid og lyst til at være værter også uden for skoletiden og vil være egnet til at tilmeldes som lokal vært på hjemmesiden oplevsydslesvig.dk.

Hovedparten af undervisningen i første halvår skal bruges på at udarbejde et sæt praktiske aktiviteter, som eleverne kan anvende, når der kommer danske gæster til skolen. Ved udarbejdelse af aktiviteterne tages der afsæt i lokalområdet. I andet halvår planlægges og udføres konkrete besøg af elev-/ og turistgrupper.

En del af undervisningen i første og andet halvår bør dog også give eleverne kompetencer og teoretisk viden inden for formidlingsteori og historie. Eleverne skal således tilegne sig viden og kompetencer inden for blandt andet lokalhistorie, lokalområdets turistiske interesseområder, deres egen skoles historie, deres personlige baggrund for at være en del det danske mindretal, Sydslesvigs danske historie og formidling, præsentationsteknik, retorik og kropssprog.

Projektet indgår i en sammenhæng, hvor børn og unge først bliver ambassadører på fællesskolerne, for senere, i samarbejde med unge fra det tyske mindretal, at indgå i elevambassadørkorpset, og for nogles vedkommende indgå i den endnu større sammenhæng i Grænseforeningens Kulturmødeambassadørkorps.

 

Lysten driver værket

Elever fra alle fællesskoler var med til en »Sydslesvigcrew«-workshop.

120 elever fra fællesskolerne var i sidste uge samlet på Jaruplund Højskole for at deltage i en workshop omkring projektet »Sydslesvigcrew«. Siden sommerferien er eleverne blevet undervist i et valgfag af samme navn. Valgfaget skal klæde dem på til at kunne tage imod gæster fra Danmark og giver dem et indblik i mindretalslivet.

På Jaruplund Højskole fik de unge mulighed for at øve sig i stemmetræning, lære noget om Sydslesvigs historie og lave videoer. Desuden var der forskellige workshops omkring teambuilding.

- Det har været en fantastisk oplevelse at møde så mange engagerede unge, siger Katrine Hoop, som var en af instruktørerne.

Torsten Wullf, som underviser i valgfaget på Sønder Brarup Danske Skole, er enig.

- Det er lysten, der driver denne flok elever. Det vi gør, er at give dem nogle kompetencer. Vi lærer dem, hvordan de skal begå sig foran en flok mennesker, formidle viden om Sydslesvig, og vi udvikler i fællesskab det indhold, der skal fylde besøgene, så det ikke ender i et spil rundbold og en rundvisning på skolen, siger Torsten Wullf.

For ham er valgfaget en win/win situation.

- Gæsterne får mere ud af deres besøg i Sydslesvig, og de elever, der deltager i valgfaget, får rigtig meget ud af det som mennesker. Samtidig får de opbygget et netværk i Sydslesvig, blandt andet ved at deltage i de her workshops, siger han.