Ledige pladser til skoleklasser

Super tilbud til skoleklasser i Sydslesvig! Har du allerede tilmeldt din klasse?

100fremmed

Fra den 19. juni 2018 vises udstillingen »100% fremmed?« på Flensborg Bibliotek

»100 % fremmed?« er et stort projekt, som også tilbyder et fyldigt undervisningsmateriale og tilmed også formidlere, der laver rundvisning og workshops i uge 26.

Undervisningsmaterialet kan bruges i fagene dansk, billedkunst og samfundsfag.

Lærere, der er interesseret i et eller flere af de ovenstående formidlingstilbud, kan tilmelde deres klasser ved at skrive en mail til Gabriele Fischer-Kosmol på gfk@skoleforeningen.de

Kommentarer fra lærere som har besøgt udstillingen

»Kære 100% Fremmed? 100 tak for i dag. Arrangementet har været ALT! Inspirerende, tankevækkende, konkret, abstrakt, livsgivende og sørgeligt. En personlig beretning fra Manila fik vi også med i posen og hold da op hvor giver det meget at få ”praksis”/hverdagen med i stedet for bare teorien. Vi kan anbefale dette forløb både til billedkunst, samfundsfag og dansk. Endnu engang tak for oplevelsen. Mange (efter)tanker fra 5.d Jyllingeskole, Betina og Maria« d.20/4 2018

»Kære 100% Fremmed? Tusind tak for nogle spændende rundture, fortællinger og undervisningsforløb. Jeg har nu deltaget 3 gange (med alle 3 7.klasser) og nye oplysninger og vinkler kommer på hver gang. Eleverne er meget opslugte af de forskellige historier fra flygtninge. Både dem de kan læse sig til og dem der bliver refereret, men særligt ”det levende element” fanger de unges opmærksomhed. I er gode til at gøre undervisningen relevant og nærværende. 1000 tak« Eva Scherning, Østervangsskolen Roskilde d.26/4 2018.

»Som lærer til et valghold med elever i alderen 14-16 år synes jeg at udstillingen er relevant, spændende, æstetisk og aktuel. Den gir’ et indblik i det kunstneriske arbejde, den er filosofisk og den er oplagt at bruge som oplæg til at arbejde med selvportrættet og det at iscenesætte sig selv i den digitale tidsalder, som vi er en del af. 1000 tak til Usha og Louisa for en inspirerende eftermiddag.« Klostermarkskolen Roskilde, Camilla Jeppesen, d.24/4 2018.

Kompetenceområder mellemtrinnet

Hele forløbet supplerer undervisningen i følgende kompetenceområder:

  • Billedkunst (3.-5.klasse): Billedfunktion og billedkomposition under kompetenceområdet Billedanalyse samt udstilling og formidling under kompetenceområdet Billedkommunikation.
  • Dansk (3.-4.klasse): Oplevelse og indsigt under kompetenceområdet Fortolkning.
  • Dansk (5.-6.klasse): Fortolkning under kompetenceområdet fortolkning.
  • Historie (3.-4. klasse): Historiske spor under kompetenceområdet Kildearbejde.
  • Historie (5.-6. klasse): Kronologi, brud og kontinuitet under kompetenceområdet Kronologi og sammenhæng.

Kompetenceområder udskolingen

Hele forløbet supplerer undervisningen i følgende kompetenceområder:

  • Dansk (7. – 9.klasse): Fortolkning og Fremstilling under kompetenceområdet Fortolkning og Fremstilling.
  • Billedkunst (valgfag) (7. – 9.klasse): Billedfunktion og Billedkomposition under kompetenceområdet Billedanalyse samt Materialer og Billedfremstilling under kompetenceområdet Billedkommunikation.
  • Samfundsfag (7. – 9.klasse): Socialisering under kompetenceområdet Social og kulturelle forhold - Demokrati under kompetenceområdet Politik samt Medier og politik under kompetenceområdet Politik

Download undervisningsmateriale mellemtrin

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Download undervisningsmateriale udskoling

Undervisningsmateriale til udskolingen

Download opslagsværk

Download her

Se hele udstillingen i bogform her

Se bogen her