Kampsport og danske venskabsforbindelser

Venskabsforbindelse. De danske institutioner på Sild har i fire år haft tæt kontakt til Ranum Efterskole i Nordjylland. Nu vil de små drenge på øen ikke være brandmænd, når de bliver store. De vil på Ranum Efterskole.

Dkflaefterskole -112666

Vesterland/Ranum. I gamle dage ville rigtige drenge være brandmænd eller piloter. I dag drømmer de fleste børn om at blive »youtubere«. Sådan er det dog ikke lige nu for eleverne på Vesterland Kejtum Danske Skole.

- Når jeg er færdig med at gå i skole her i Vesterland, vil jeg være efterskoleelev på Ranum Efterskole, sagde en elev fra Vesterland til en gruppe skolekammerater. Han havde lige være til kampsport og ju-jitsu sammen med elever fra Ranum.

Træning

Denne onsdag i efteråret var begyndt med morgensang for alle elever. Og efter sangen bad Peter Andersen fra efterskolen om ordet.

- Jeg vil gerne invitere jer til træning i gymnastik og kampsport her i gymnastiksalen i dag. Første til fjerde klasse er en gruppe, og femte til ottende klasse er den anden gruppe, sagde han. Børnene jublede, for de kender godt Peter Andersen.

Venskabsforbindelse

Peter Andersen er 42 år, og Annemette Bach er 44 år. De er begge lærere på Ranum. De er på en seks dages tur til Vesterland med 15 efterskoleelever, der har valgt »Fit for Life« som profilfag. Og det er ikke første gang, eleverne er på besøg, det har de nu været fire år i træk.

Ranum Efterskole, Vesterland Børne- og Ungdomshus og den danske skole har sammen en fast venskabsforbindelse. Den er vokset ud af en række turneringer, som VUI (Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening) havde med kampsportsgrupper fra Danmark. Det var blandt andet fra disse turneringer, at lærer Annemette Bach i sin tid fik kontakt til det danske mindretal på øen.

- Vi er meget glade for forbindelsen til efterskolen, siger lederen af Ungdomshuset, Jan Böll.

De unge mennesker bor i Ungdomshuset, mens de er på øen. Han synes, det er dejligt at have en gruppe unge fra Danmark boende.

- De er altid i godt humør, og så snakkes der pludselig dansk fra alle hjørner og dejligt, at de inddrager vores børn i deres undervisning, siger han.

Kampsporten på skolen

- Sæt jer ned her for enden af gymnastiksalen, kig på mig, og luk så øjnene, sagde Annemette Bach. Og vupti, og uden tøven, satte alle elever fra første til fjerde klasse sig, og de var musestille. Inden eleverne kom, havde lærerne lagt madrasser ud over hele gulvet.

- Åbn øjnene. Nu skal I lære at slås, men først skal I varme op. Med meget præcise instruktioner kom eleverne gennem et undervisningsforløb i kampsportens discipliner. Det sluttede efter 45 minutter med, at alle elever igen sad stille med lukkede øjne. I løbet af fem forskellige øvelser kom skolens elever gennem et program, der trænede dem i at falde, i at stå i kampstillinger, i at slå og i at have kroppen i balance. Det hele foregik i en venlig tone, og børnene kvitterede med smil, grin og glædesudbrud.

Om kampsport er det vigtigt at få fortalt, at man ikke lærer sporten for at »tæske andre«.

- Vi indleder altid med at fortælle, at nu skal vi lege, og I skal finde en god ven, som I skal lege med. Og når vi er færdige med at træne, siger vi pænt tak til hinanden. Vi voksne slutter også med at sige tak til børnene, og tak for, at vi måtte være sammen med dem, fortæller Peter Andersen.

Evaluering

De unge efterskoleelever og lærerne sidder, efter at skoleeleverne fra Sild er gået, i en rundkreds på gulvet og snakker om, hvordan det gik.

- En del af jer vil sikkert komme til at fungere som træner i en klub, når I kommer hjem efter efterskoleopholdet. Hvad har I specielt bemærket? Hvad er det første, I har lyst til at nævne?, lagde Annemette Bach ud med, da de efter undervisningen evaluerede forløbet.

På skift fortalte flere elever om deres erfaringer. Derefter gik de over i køkkenet i Børne- og Ungdomshuset for at forberede middagsmaden.

- Husk at tømme opvaskemaskinen, sagde en læreren, da de unge gik ud ad døren.