Jørgen Kühl udnævnt til ridder af Dannebrog

Dronning Margrethe har udnævnt A. P. Møller Skolens rektor, Jørgen Kühl til ridder af Dannebrog.

DKFLADKFLUJ_rgen _K_hl _2

- Jørgen Kühl har gennem hele sit virke bidraget til at gøre dansk-tysk mindretalspolitik og det danske mindretal i Sydslesvig mere kendt, både i Danmark og i det øvrige Europa. Uden denne indsats ville kendskabet til den dansk-tyske mindretalsmodel ikke ligge på samme niveau internationalt, sagde Danmarks generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen under udnævnelsen.

- Som rektor ved det nyoprettede danske gymnasium i Sydslesvig, A. P. Møller Skolen og har han været med til at sikre det gode renomme, som skolen har i dag, sagde generalkonsulen.

Stort engagement

Jørgen Kühl er student fra Duborg-Skolen Flensborg.

Den professionelle løbebane startede i 1990, hvor Jørgen Kühl blev udnævnt til leder af Sydslesvigsk Forenings nyoprettede museum, Dannevirke. Denne stilling havde Jørgen Kühl sideløbende med historisk forsknings- og forfattervirksomhed frem til 1999. Herefter blev han direktør for Institut for grænseregionsforskning i Aabenraa. Efter at instituttet blev lagt ind under Syddansk Universitet i 2004, fortsatte Jørgen Kühl som institutleder frem til 2006. I 2006 tiltrådte Jørgen Kühl som rektor ved A. P. Møller Skolen.

Nævnes kan også Jørgen Kühls engagement i udviklingen af den grænseoverskridende uddannelse »European Studies« ved Syddansk Universitet. Desuden virket som ekstern lektor i europæisk samtidshistorie ved Aarhus Universitet, Flensborg Universitet og Syddansk Universitet samt forelæsninger på flere andre europæiske og amerikanske universiteter. Jørgen Kühl er bestyrelsesformand for det europæiske mindretalscenter i Flensborg, ECMI.