Invitation til workshop for lærere i forbindelse med »100% FREMMED?«

100fremmed

Om udstillingen

100% FREMMED? er et dokumentarisk kunstprojekt med 100 portrætter og 100 tekster af 100 borgere, der statistisk repræsenterer de 161.000 mennesker, der har fået asyl i Danmark i tiden 1956-2017.

De senere år har flygtningedebatten domineret mediebilledet. Først var der fokus på dem, som ankom, mens blikket nu især er rettet mod dem, som er her. Det spørgsmål, der går igen, er, hvor danske eller fremmede de i grunden er?

Med 100% FREMMED? svarer 100 tidligere flygtninge på dette forsimplende spørgsmål med 100 komplekse, personlige og vidt forskellige fortællinger om at være menneske i Danmark i dag – fremmed eller ej. Fortællinger om tilhørsforhold, længsler og drømme, minder om mennesker og steder, holdninger til samfund, køn, kultur og religion.

For mere information om udstillingens koncept: http://www.100pctfremmed.dk/flygtninge/

Workshop for lærere

100% FREMMED? er oplagt at bruge i undervisningen til at få eleverne til at reflektere om emner som: »Danskhed vs. Fremmedhed«, identitet, livsfortællinger, stereotyper, integration, nationalitet, etnicitet, sociale og kulturelle forhold og fagligt arbejde med: tekstanalyse, tekstkomposition, billedanalyse, billedkomposition og layout, portrætudarbejdelse, visuel historiefortælling og fakta undervisning i asyllovgivning, menneskerettigheder, flygtningekonventionen og FN’s verdensmål.

Der er udviklet undervisningsmateriale til samfundsfag, billedkunst og dansk til folkeskolens udskoling og til historie, billedkunst og dansk til folkeskolens mellemtrin (kan downloades nedenfor).

Vi vil derfor gerne invitere til workshop for lærere den 19.6 kl.15–17 på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Vi vil introducere udstillings tema og baggrundshistorie, samt undervisningsmaterialet, hvilket vil lede op til et oplæg for hvordan I kan integrere udstillingen i jeres undervisning. Derudover vil vi introducere jer for nogle af de workshopøvelser vi selv bruger, når vi inviterer skoleklasser på besøg i udstillingen. Dette vil både åbne op for flere forslag til hvordan I kan bruge udstillingen i jeres undervisning, men også få jer selv til at reflektere over udstillingens temaer.

Workshop holdes af initiativtager for udstillingen, Trevor Davies og producent & skolekoordinator, Louisa Blindbæk.

Kommentarer fra lærere som har besøgt udstillingen

»Kære 100% Fremmed? 100 tak for i dag. Arrangementet har været ALT! Inspirerende, tankevækkende, konkret, abstrakt, livsgivende og sørgeligt. En personlig beretning fra Manila fik vi også med i posen og hold da op hvor giver det meget at få ”praksis”/hverdagen med i stedet for bare teorien. Vi kan anbefale dette forløb både til billedkunst, samfundsfag og dansk. Endnu engang tak for oplevelsen. Mange (efter)tanker fra 5.d Jyllingeskole, Betina og Maria« d.20/4 2018

»Kære 100% Fremmed? Tusind tak for nogle spændende rundture, fortællinger og undervisningsforløb. Jeg har nu deltaget 3 gange (med alle 3 7.klasser) og nye oplysninger og vinkler kommer på hver gang. Eleverne er meget opslugte af de forskellige historier fra flygtninge. Både dem de kan læse sig til og dem der bliver refereret, men særligt ”det levende element” fanger de unges opmærksomhed. I er gode til at gøre undervisningen relevant og nærværende. 1000 tak« Eva Scherning, Østervangsskolen Roskilde d.26/4 2018.

»Som lærer til et valghold med elever i alderen 14-16 år synes jeg at udstillingen er relevant, spændende, æstetisk og aktuel. Den gir’ et indblik i det kunstneriske arbejde, den er filosofisk og den er oplagt at bruge som oplæg til at arbejde med selvportrættet og det at iscenesætte sig selv i den digitale tidsalder, som vi er en del af. 1000 tak til Usha og Louisa for en inspirerende eftermiddag.« Klostermarkskolen Roskilde, Camilla Jeppesen, d.24/4 2018.

Kompetenceområder mellemtrinnet

Hele forløbet supplerer undervisningen i følgende kompetenceområder:

  • Billedkunst (3.-5.klasse): Billedfunktion og billedkomposition under kompetenceområdet Billedanalyse samt udstilling og formidling under kompetenceområdet Billedkommunikation.
  • Dansk (3.-4.klasse): Oplevelse og indsigt under kompetenceområdet Fortolkning.
  • Dansk (5.-6.klasse): Fortolkning under kompetenceområdet fortolkning.
  • Historie (3.-4. klasse): Historiske spor under kompetenceområdet Kildearbejde.
  • Historie (5.-6. klasse): Kronologi, brud og kontinuitet under kompetenceområdet Kronologi og sammenhæng.

Kompetenceområder udskolingen

Hele forløbet supplerer undervisningen i følgende kompetenceområder:

  • Dansk (7. – 9.klasse): Fortolkning og Fremstilling under kompetenceområdet Fortolkning og Fremstilling.
  • Billedkunst (valgfag) (7. – 9.klasse): Billedfunktion og Billedkomposition under kompetenceområdet Billedanalyse samt Materialer og Billedfremstilling under kompetenceområdet Billedkommunikation.
  • Samfundsfag (7. – 9.klasse): Socialisering under kompetenceområdet Social og kulturelle forhold - Demokrati under kompetenceområdet Politik samt Medier og politik under kompetenceområdet Politik

Download undervisningsmateriale mellemtrin

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Download undervisningsmateriale udskoling

Undervisningsmateriale til udskolingen

Download opslagsværk

Download her

Se hele udstillingen i bogform her

Se bogen her

Tilmelding sker via mail til Gabriele Fischer-Kosmol på IDA: gfk@skoleforeningen.de

Deadline for tilmeldinger er tirsdag den 12. juni.