Idræt og leg i hverdagen

Dkflaidræt -822513086

Pædagoger og medhjælpere i Skoleforeningens fritidsordninger og lærere i indskolingen var forleden på kursus i brug af idræt og leg som redskab til inklusion.

- Når inklusion handler om deltagelse i et fællesskab, stilles der krav til de pædagogisk ansatte om at være fleksible og have faglig fantasi – så idræts- og legefællesskabet er klar til at opsluge alle børn. Aktiviteter er inkluderende, når vi i arbejdet med idræt og leg sørger for, at alle deltager på det niveau, som er passende for den enkelte med den passende støtte, som det kræver, forklarede Per Ryt-Hansen, ekstern lektor i idræt og konsulent på kurset, som fandt sted på Jaruplund Højskole.

Kurset var en blanding af teoretisk og praktisk arbejde og gav kursisterne mange værktøjer til at justere den måde, de bruger idræt og leg på i deres daglige arbejde.

- Afgørende for inklusion er at skabe rammer og muligheder. Pædagogen som igangsætter bliver derfor afgørende for, om inklusion lykkes, sagde Per Ryt-Hansen.

- Eleverne har krav på en god idrætsundervisning.

At arbejde med inklusion er at have fokus både på det enkelte barn, men også på de børn, der kan falde ud af fællesskabet. Kurset har således givet konkrete ideer til, hvordan der kan arbejdes med voksenrollen, organisering og indhold, når målet er inklusion og inkluderende fællesskaber.