I dialog med forældrene om de nye læreplaner

Læreplansarbejdet i Skoleforeningens skrider fremad. Nu har der været sparring med forældrene og eleverne.

Dkflalæreplansarbejde -860713546

 

De nye læreplaner, som fremlægges Skoleforeningens fællesråd til beslutning i oktober 2018, har netop været til sparring med Skoleforeningens forældre og elever. På et møde med en gruppe fællesrådsmedlemmer fra de forskellige skoledistrikter blev læreplanerne for de enkelte fag gennemgået, og forældrene kom med mange tilskyndelser. Det har for eksempel været et gennemgående ønske, at praktiske eksempler fra dagligdagen indarbejdes endnu mere i læreplanerne. Lokalhistorie og mindretalslivet er to andre emner, som forældre ønsker, at der lægges stor vægt på i undervisningen. I det hele taget ser forældregruppen, som var med til mødet, en stor værdi i projekter, som behandles på tværs af fagene.

På det seneste møde i Skoleforeningens fælleselevråd var læreplanerne også et emne.

Elevernes forventninger til de nye læreplaner er blandt andet, at indholdet skal give mening for dem og deres situation, og at man lærer for livet, ikke for at gå op til eksamen. Eleverne kræver også at blive hørt og taget alvorligt på de enkelte skoler. Desuden oplever eleverne, at skolesocialarbejderen udfylder en vigtig rolle på skolerne.

Forældrestyret

- Vi mener, at den gode skole hele tiden skal konfrontere sig selv, derfor er det vigtig, at vi i udviklingen af de nye læreplaner går i dialog med forældrene og selvfølgelig også eleverne, siger skolekonsulent Eberhard von Oettingen.

- Skoleforeningen er forældrestyret, derfor er det helt centralt, at vi, når vi er i gang med sådan et fundamentalt udviklingsarbejde, får forældreblikket med til at kvalificere det grundfundament for, hvordan vi driver dagtilbud og skoler. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger for at vi involverer forældre og elever på denne måde. Det er med til at gøre hele processen transparent, siger han.

- Læreplanen er som en opskrift. Spørgsmålet er, hvilke ingredienser vi bruger for at ruste eleverne til en fremtid, vi jo slet ikke kender. Det vi ved er, at mennesker har brug for nogle kompetencer for at klare sig ude i verden, og det er disse kompetencer, skolen skal give eleverne, siger Eberhard von Oettingen.

I februar 2018 fortsætter præsentationen og dialogen omkring læreplanerne med et roadshow ude i fællesskoledistrikterne. I august 2018 arrangeres der nogle pædagogiske dage for lærerne, og i oktober står læreplanerne så på dagsordenen til fællesrådsmødet.