Gymnasier kritiserer, at minister slukker for nettet

Formanden for de danske gymnasier kritiserer undervisningsminister Merete Riisager, der ønsker, at der fremover ikke skal være adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøverne i gymnasiet.

XX-_CU-201709061653553-0002_EMB P1

Flere eksempler på snyd ved brug af internet til eksamen betyder, at undervisningsminister Merete Riisager nu ændrer bekendtgørelsen, så det fremover ikke er tilladt at bruge ubegrænset internet ved eksamen. Det skal være med til at komme snyd til livs.

- Vi ser desværre eksempler på, at det er alt for fristende at snyde til eksamen, og så mister den sin betydning. Eleverne skal vise, hvad de ved og kan til eksamen - ikke hvor hurtige de er til at søge informationer på nettet. Derfor vil jeg lukke den motorvej, der er for at snyde,« siger Merete Riisager.

Skridt i den gale retning

Danske elever får dermed samme forhold, som gælder i lande som Sverige, Holland, Estland, Letland, Litauen og Finland, hvor internet heller ikke er tilladt som fagligt hjælpemiddel.

Undervisningsministerens forslag om at afskaffe de elektroniske eksaminer er et skridt i den helt gale retning, konstaterer Danske Gymnasiers formand Anne-Birgitte Rasmussen.

– Det er klart, at snyderiet er en udfordring, som vi skal have løst, men det er for slapt og uambitiøst at svare igen ved at afskaffe en effektiv eksamensform, blot fordi man har mistanke om at én promille af eleverne snyder ved de skriftlige eksaminer, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun konstaterer, at de skriftlige elektroniske eksaminer afdækker sider af elevernes kunnen, som ikke kommer til udtryk i de mange mundtlige prøver, som gymnasieeleverne ellers møder på deres vej gennem ungdomsuddannelserne.

I samfundsfag har man for eksempel brugt de skriftlige prøver til at teste elevernes evne til selvstændigt at udvælge materiale, til at underkaste det en grundig kildekritik og til at perspektivere de oplysninger, de egenhændigt har fundet.

Faglighed

– Det er en vigtig faglighed, man ikke længere kan teste, hvis man afskaffer de elektroniske eksamensformer, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

– Vi skal forberede de unge til en verden, hvor internettet er til rådighed 24/7, og det er en integreret del af undervisningen, og så virker det da helt ude af takt med virkeligheden at lukke ned for nettet ved eksamen, siger formanden for Danske Gymnasier.

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Jens Philip Yazdani mener, at politikerne i stedet bør kigge på årsagen til snyderiet.

- Der er et stort fokus på karakterer og på at præstere, og hvis man fjerner det fokus, så er der også færre, som vil snyde, siger han til Ritzau.

Udvikling

Han peger samtidig på, at gymnasierne skal følge med udviklingen:

- I en tid hvor alle altid har adgang til internettet, skal man selvfølgelig også have det til eksamen, siger Jens Philip Yazdani.

 

Ifølge undervisningsministeriet egne tal er er der mistanke om snyderi ved 229 af de i alt 228.000 skriftlige eksaminer – det svarer til bare én promille.

Reglerne for hjælpemidler i øvrigt forbliver de samme. Det vil fortsat være tilladt for eleverne at bruge undervisningsmaterialer og hjælpemidler i de fleste fag. Det kan være digitale ordbøger eller e-bøger, der er brugt i undervisningen.

De fleste prøver vil fortsat blive afviklet på computer, og mange af opgaverne vil også fremover blive udleveret og afleveret via en hjemmeside (netprøver.dk). Der bliver ikke ændret på mulighederne for særlige prøvevilkår og hjælpemidler til ordblinde elever og lignende. Denne elevgruppe vil fortsat kunne blive kompenseret, uanset om deres særlige hjælpemidler er internetbaserede eller ej.

Overgangsordning

I dag er det tilladt at bruge internet som fagligt hjælpemiddel ved i alt 21 (heraf er 17 forsøgsprøver) skriftlige prøver ud af 67 skriftlige prøver.

Eneste undtagelse for brug af internettet som hjælpemiddel bliver i fagene informatik B og programmering B, hvor der er særlige faglige grunde, der taler for at bruge internettet i forberedelsestiden.

Reglerne vil have virkning for alle elever, der er startet på en gymnasial uddannelse efter 1. august 2017.

Overgangsordning for elever, som allerede er i gang

Der indføres en overgangsordning for elever, der er startet på en gymnasial uddannelse før 1. august 2017. De fire skriftlige prøver, som ikke er forsøg, ændres ikke for elever, der er startet på en gymnasial uddannelse før 1. august 2017. Det drejer sig om engelsk A og dansk A på hhx og htx. I de resterende 17 tilfælde (forsøgsprøverne) vil adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel blive fjernet med virkning fra og med sommertermin 2019.