Flere sydslesvigske elever på efterskole

En ud af seks sydslesvigske elever går på efterskole i Danmark

DKFLA8o 59fekbo 1ozq 303yveys 8lrs 4j

97 sydslesvigske elever er ifølge nye tal fra Efterskoleforeningen nyligt startet på efterskole i Danmark. Det er mere end hver sjette elev fra en sydslesvigsk årgang.

I år er antallet af sydslesvigske elever for første gang blevet opgjort i en samlet undersøgelse af elevtallet på landets 246 efterskoler. Efterskoleforeningen har et særligt fokus på sydslesvigske elever og er glade for resultatet, siger specialkonsulent Hanne Lautrup.

»Efterskoleforeningen har sammen med Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Grænseforeningen et fælles mål om at få flere sydslesvigske elever på efterskole i Danmark, og nu har vi så statistisk materiale til at vise resultatet af de ressourcer, vi bruger i den henseende«, siger hun.

Samarbejde

Siden 2007 har Efterskoleforeningen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Grænseforeningen samarbejdet om at få flere sydslesvigere til at vælge et efterskoleophold. Blandt andet bliver eleverne tilbudt et 14 dages gratis ophold på en efterskole, og siden 2009 er efterskolernes dag også blevet afholdt i Sydslesvig, hvor stadig flere efterskoler vælger at deltage for at gøre sig synlige overfor sydslesvigske elever.

Selvom antallet af danske elever, hvor omtrent hver fjerde vælger at tage på efterskole, ligger forholdsvist højere end antallet af sydslesvigske elever, vækker de knap hundrede elever glæde hos samarbejdspartnerne. Og tallet er højere end forventet, fortæller generalsekretær i Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen.

Han mener efterskoleophold bidrager positivt til den gensidige forståelse mellem flertals- og mindretalsdanskere.

»Det er vigtigt, at unge sydslesvigere kommer på efterskole, for her kan de udbygge deres danskkundskaber, få indblik i dansk kultur og omgangsformer og ikke mindst skabe netværk med jævnaldrende danskere. Omvendt er det også vigtigt for de danske elever at møde sydslesvigerne for derved at lære noget om Sydesvig og mindretalserfaringerne«, siger Knud-Erik Therkelsen.

Skoleforeningens formand Udo Jessen er glad for udmeldingen:

- Vi har et klart håb, og faktisk også en forventning om, at de tiltag, som er sat i gang, og vil blive sat i gang i indeværende skoleår, vil medføre en øget søgning til efterskolerne, siger han.

Helhedsdannelse

- Allerede nu kan vi se, at betydelig flere elever er startet på efterskole end sidste skoleår, og vi har altid været klar over, at ikke alle sydslesvigske elever dukker op i vores statistik, så Efterskoleforeningens tal gør mig rigtig glad. Et efterskoleår er for mig i første omgang et år, hvor de unge får en helhedsdannelse. Vores sydslesvigske elever bliver mødt med, ja bliver faktisk badet, i dansk sprog og kultur døgnet rundt og det er bare fantastisk både for deres personlige dannelse, men også skolemæssigt styrker dette sprog- og kulturbad deres faglighed enormt, siger Udo Jessen og roser det gode samarbejde parterne imellem.

- Grænseforeningen, Efterskoleforeningen og Skoleforeningen er enige om målet, nemlig flere sydslesvigske elever på de danske efterskoler og om vejen dertil.