Fælles lederkonference i Skoleforeningen

I to dage diskuterede lederne fra daginstitutionsområdet og skolerne emner som overgange og god ledelse.

Dkflallederkonferencen -020814657

120 ledere af Skoleforeningens skoler og daginstitutioner var for 14 dage siden samlet til årets lederkonference på Christian Paulsen-Skolen i Flensborg. Skoleforeningen afholder hvert andet år en sådan konference for at styrke fællesskabet og fremme relationer mellem lederne på tværs af institutionerne. I år blev der stillet skarpt på Skoleforeningens aktuelle indsatsområder og på, at det er en fælles ledelsesopgave at skabe trygge og udviklende overgange for mindretallets børn og unge. Der blev præsenteret eksempler på, hvordan man kan realisere gode overgange mellem daginstitution og skole samt fællesskolen og gymnasiet. Desuden var der et oplæg om datasikkerhed i institutionerne, og lederne rettede i forskellige workshops blikket indad og reflekterede over nogle af de fælles udfordringer, dagtilbudsledere og skoleledere har. Desuden var der en introduktion til en kommende trivselsundersøgelse blandt Skoleforeningens medarbejdere og et humoristisk foredrag med Tommy Krabbe om, hvordan man laver sin organisation om til »den trælse organisation«.