Et pusterum for de unge

I kystsanatoriet i Hjerting får unge sydslesvigere mulighed for at få et pusterum fra hverdagen i skolen eller hjemmet. De opbygger mere sunde relationer og får styrket deres selvværd og selvtillid.

Dkflahjerting -004714363

I projektet RekreationsOphold i Danmark (RO) sender Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig hvert år 100 til 120 børn og unge fra de danske skoler i Sydslesvig til kystsanatoriet i Hjerting. Opholdet, som kan være på tre eller fem uger, skal være et pusterum for de unge i en hverdag med mange udfordringer.

- Børn i alle slags familier har udfordringer. Det kan være i skolen, i hjemmet eller i forhold til deres livsstil eller helbred, siger Thomas Weinschenk, som er ROs projektleder i Sundhedstjenesten.

Dorte Lismoes er leder af kystsanatoriet, hvor både pædagoger, lærere og medhjælpere tager sig af børnene.

- I vores arbejde kigger vi meget på relationer, både mellem børn og de voksne. Det handler om at give børnene selvværd, selvtillid struktur og gode vaner, siger Dorte Lismoes.

- Det er vores opgave at stille spørgsmål og finde svar. Vi sætter så børnene i grupper, skaber fællesskaber, taler med dem og giver dem opgaver. Vi sørger for, at de får nogle succesoplevelser, siger hun.

Sundhedstjenesten har tilbudt rekreationsophold for børn i mange år. Men med RO, som er muliggjort med støtte fra A. P. Møller Fonden, er arbejdet blevet sat ind i nogle nye rammer:

- Vi ønsker at give det enkelte barn og dets familie et optimalt støttetilbud, som gavner barnets sociale og helbredsmæssige udvikling og støtter hele familien i dens kompetencer. Vi tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer og tilstræber, at familien får de rigtige redskaber til at fastholde den positive udvikling efter et endt ophold, siger Thomas Weinschenk.

Dertil hører, at der blandt andet føres samtaler med forældre før, under og efter opholdet, for at holde fast i den positive udvikling. Desuden skal både børn og forældrene tre måneder efter opholdet udfylde et evalueringsskema, for at se, hvordan børnene trives, og om der er sket en udvikling. Sundhedstjenesten finder også andre tilbud i deres netværk, som kan udvikle børnene, hvis der er behov for det.

Ændre barnets og forældrenes adfærd

- Det er vigtigt, at vi giver forældrene nogle redskaber i hænderne, så de kan klare barnets udfordringer, og evt. ændre egen adfærd. Det er meget individuelt, hvordan vi griber dette arbejde an, siger Thomas Weinschenk.

Desuden er der efter det lange ophold også møder med skolen eller Skoleforeningens PPR, hvor Sundhedstjenesten og Skoleforeningen i fællesskab analyserer opholdet og de anbefalinger, Kystsanatoriet kommer med. Det kan så munde ud i en yderligere handleplan eller et møde med Team RO. Team RO er den afdeling i Sundhedstjenesten, som tager sig af de unge og deres forældre før og efter opholdet og holder kontakt til kystsanatoriet i Hjerting. Det består udover pædagogen Thomas Weinschenk af sygeplejerskerne Hanne Noak og Sabine Brix-Steensen.

- Det har vist sig, at hvis samarbejdet mellem forældrene og os og samarbejdet med de andre aktører før under og efter opholdet ikke er i orden, så falder chancen drastisk for, at der sker en varig positiv forandring, siger Thomas Weinschenk.

- Samtidig er det helt tydeligt, at det har en positiv effekt, hvis forældrene arbejder med deres egne udfordringer.

Børnene bor under opholdet på kystsanatoriet i Hjerting, som ligger i naturskønne omgivelser ved Vesterhavet, hvor barnet også har mulighed for at udvikle sine motoriske færdigheder.

For børnene er Hjerting et sted, hvor de kan komme ud af de relationer, der fører til en forkert adfærd. De kan knytte nye sociale bånd med andre børn og få flere sunde relationer, som netop bliver udviklet under et pædagogisk opsyn. De unge laver aktiviteter, der styrker deres selvværd og selvtillid. Ligeledes har barnet mulighed for at indtage en anden rolle under opholdet end i hjemmet eller skolen.

I Hjerting får børnene en familielignende hverdag med faste, forudsigelige rammer, struktur og positive relationer mellem hinanden og med de voksne. Det er et ophold, hvor dagligdagen er kendetegnet ved ansvarsfulde og rummelige voksne, hvor der er fokus på socialt fællesskab, gode oplevelser og sund livsstil. Desuden oplever børnene en dansk hverdag, hvor dansk sprog og kultur er en naturlig del af dagen.

Børnene rykker sig

Under opholdet lægges der vægt på personlig hygiejne, da det har stor betydning for børnenes eget velvær, sociale liv og forebyggelse af sygdomme. Ligeledes bliver børnene vejledt i sammenhængen mellem vægt, motion og kost. I januar måned tilbydes et ophold for teenagere, hvor der er fokus på pubertet, seksualitet og de udfordringer, som følger med i deres hverdag.

Mange børn har været i Hjerting flere gange, og Dorthe kan tydelig se, at der sker en forandring i adfærden.

- Det handler om at finde frem til barnets ressourcer, og så styrke barnet ud fra det, siger Dorthe, og Thomas Weinschenk tilføjer:

- Jeg synes virkeligt, at børnene rykker sig rigtig meget på de uger, de er i Hjerting.