En dag med pædagogisk inspiration

Pædagogisk dag for lærerne i Sydslesvig.

Dkflapædagogisk Dag -802012881

Mens eleverne nød en ekstra fridag dagen inden reformationsdagen, var lærerne på de danske skoler i Sydslesvig samlet til pædagogiske dage rundt omkring. På Oksevejens Skole i Flensborg tog lærerstaben blandt andet »digitalisering« op som emne. De spørgsmål, der blev taget op, var i hvilke fag og klassetrin og i hvilken omfang det giver eller ikke giver mening at bruge digitale læremidler i undervisningen. Der blev diskuteret smartboards fremtid og laptops samt de forventninger lærerne har til skolen og Skoleforeningen i forhold til digitaliseringen.

- Vi mener for eksempel, at alle elever skal lave et slags computerkørekort, så vi sikrer, at alle elever har nogle grundfærdigheder, der gør, at de har de samme forudsætninger for digital læring, siger skoleleder Kasper Heilmann.

Digital grundbog

- Derfor efterlyser vi en slags digital grundbog, en procedure for, hvordan man sætter børnene i gang med emner på de forskellige alderstrin, siger han.

Skolens lærere diskuterede blandt andet, hvilke digitale undervisningsportaler det giver mening at bruge, hvordan lærerne kan efteruddannes og hvilke tekniske forudsætninger, der skal være tilstede.

- Det er alt sammen ydre vilkår, som skal være i orden for at skabe læringslyst hos både eleverne og lærerne, siger Kasper Heilmann.

En af de udfordringer, lærerne på Oksevejens Skole har identificeret er, at eleverne ikke har lige stor adgang til computere derhjemme. Det kan både være, fordi der ikke er en computer i hjemmet eller fordi nogle forældre er mere restriktive end andre.

I løbet af efteråret anskaffer skolen et klassesæt med laptops. De skal så bruges sammen med smartboards i klasserne.

- Dem er der fortsat mange muligheder i, hvis man ved, hvordan de skal bruges, var lærerne enige i.

Konflikløsning

På Ladelund Ungdomsskole var lærere fra Ladelund, Nibøl, Store Vi-Vanderup, Vidingherred, banehøj-Skolen og Vyk samlet for at høre om Konstruktiv kommunikation og konflikthåndtering. Det var Rune Strøm, foredragsholder, forfatter, kommunikationsekspert og mediator, som var inviteret til at holde et foredrag om emnet.

- Konflikter kan være noget meget positivt, men det kræver nogle redskaber at håndtere dem, forklarede Rune Strøm.

En helt naturlig følelse

- Vrede er en helt naturlig følelse, men vi skal lære at omgås den, sagde han.

Og det gør man for eksempel ved at flytte fokus over i nogle andre føleleser eller »grounde sig«, dvs at komme ned på jorden.

- Det handler om at få styr på boblerne i den indre cola, for det har en stor betydning for, hvordan vi møder andre mennesker, sagde han.

- Vi kan lige så godt indse, at vi ikke kan ændre andre mennesker. Det vi kan ændre er vores egen relation til andre mennesker, sagde han.

Foredraget var både en oplevelse med masser af grin, alvor og et indblik i kommunikationens enorme kraft.