Der vil være færre institutioner i fremtiden

Skoleforeningen bebuder strukturelle besparelser i den kommende tid.

Skoleforeningen -013414511-2

Dansk Skoleforening afslutter sit årsregnskab for 2017 med et underskud på lidt over en halv millioner euro. Selv med besparelser forventes 1,7 millioner i underskud i 2018

- For fremtiden betyder det, at vi ikke kan undgå strukturelle besparelser. Der vil fremover være færre institutioner ude i det sydslesvigske landskab end der er på nuværende tidspunkt, sagde Skoleforeningens formand Udo Jessen på fællesrådsmødet på Jaruplund Højskole mandag aften.

I Skoleforeningen går langt de fleste penge til lønninger. Den største gruppe af ansatte, lærerne skal om få uger til at stemme om en ny overenskomst.
- Vi har i de seneste halvanden år forhandlet med lærerenes fagforening for at opnå en ny overenskomst, som skal ligge så tæt op ad den danske som muligt. Resultatet er, at der er kommet bevægelse i processen omkring et højere antal af undervisningstimer. Det er et godt tegn, og hvis lærerne stemmer for forhandlingsresultatet betyder det, at vi ikke behøver at overveje paniklukninger allerede til sommer. Det betyder, at vi kan gennemføre de første besparelser uden at det udelukkende er børnene, der rammes. Vi har haft en god dialog med fagforeningen. Den har været præget af tillid, så resultatet gør os glade, men ikke lykkelige. Ikke lykkelige, fordi forskellen mellem den danske og vores overenskomst stadig er stor, og fordi der endnu ikke er noget resultat i forhandlingerne med de sydslesvigske gymnasielærere. Aftalen kan derfor kun være en overgangsaftale. Vores danske revision slår fast, at vores ansatte inden for lærer- og gymnasielærerområdet for tiden underviser ca. 20 procent færre timer end kollegaerne nord for grænsen, sagde Udo Jessen.

Skoleforeningens mål er det derfor fortsat, at vi på et tidspunkt får aftalt en overenskomst med de sydslesvigske lærere og gymnasielærerne som svarer til den til den tid gældende overenskomst i Danmark.
- Der skal være de samme vilkår, ellers har vi et forklaringsproblem overfor tilskudsgiverne, sagde Udo Jessen.

Lærernes store indsats

Udo Jessen henvendte sig på mødet direkte til lærerne:
- Jeg vil på det kraftigste imødegå den aktuelle Sydslesvig-myte om, at vi vil tryne lærerne og hverken ser eller værdsætter deres arbejde. Det er lærerne, der dagligt står foran elever og klarer en stor sproglig og faglig opgave. De er rollemodeller, fakkelbærere, identitets skabere og meget mere. Det er styrelsen meget klar over, og styrelsen værdsætter derfor også deres indsats og daglige arbejde højt, lige som vi gør med alle vores andre ansatte. Det vil jeg gerne her og i dag slå fast endnu en gang og sige tak for, sagde Udo Jessen.

Små enheder, stor betydning

I Skoleforeningens Styrelse er man ligeledes meget bevidst om, hvilken betydning de små enheder har for hele mindretallet.
- Det vil selvfølgeligt altid indgå i overvejelserne. Vi arbejder ud fra en såkaldt »Bæredygtighedstreklang«. Alle tiltag skal have en pædagogisk, en økonomisk, og så vidt som muligt en mindretalspolitisk bæredygtighed. Dette forudsætter selvfølgeligt grundige undersøgelser og høringer og tager derfor tid. Vi vil blive nødt til at se på hvert enkelt sted i vores portefølje. Er man ikke bæredygtig i forhold til de første to punkter og ligger der en større skole i nærheden, som ville kunne optage eleverne, er man nok i farezonen, sagde Udo Jessen.

Inddrage Fællesrådet

Skoleforeningens formand lovede at inddrage Fællesrådet i de kommende beslutninger og inviterede repræsentanter fra de enkelte skolekredse med til Styrelsens kommende klausurmøde for at sikre dialogen. Samtidig bebudede han, at der vil finde et ekstraordinært fællerådsmøde sted efter eftreårsferien.
Der var ikke den store debat efter formandens oplæg. Emnet har allerede været behandlet på de regionale fællesrådsmøder. Fællesrådsmedlem Nina Steensen fra Harreslev sagde:
- Jeg vil gerne komplimentere ledelsen og Styrelsen. Det er første gang jeg er med som fællesrådsmedlem og jeg synes, at i har gjort det godt. I har skullet forklare et underskud og nogle besparelser og i har gjort det, så man har følt sig informeret godt og sobert.

Afsaneh Vahidi fra Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg spurgte ind til, hvilken indflydelse besparelserne får på undervisningens kvalitet. Det svarede Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen på:
- Så frem lærerne stemmer for den overgangsaftale vi er blevet enige om, så leveres fire femtedele af besparelserne ikke på børnenes bekostning, men ved at lærerene giver mere undervisning. Det betyder, at vi takket være at lærerne viser ansvar og imødekommenhed i denne omgang kan undgå store kvalitetsfald.