Den musikalske legestue

Musik og sange som værktøj til sprogindlæring.

Dkflalegestue -795512816

En gang om ugen får førskolebørnene i Hiort Lorenzen-Skolens børnehave besøg af musiklæreren Arno Paulsen. Så er det tid til musikalsk legestue.

- For nogle år siden ville vi oprette et »spirekor« for skolens mindste elever. Det var ikke ligefrem en succes. Børnene kunne ikke sidde stille og havde svært ved at lære sangene, fortæller Arno Paulsen. Det var dengang, ideen til en musikalsk legestue blev født. Vi ville simpelthen arbejde målrettet med musik allerede i børnehaven, siger han.

- Jeg ser helt klart en udvikling i løbet af det år, hvor børnene leger med musik. Musik er særlig egnet til sprogindlæring, for børn koncentrerer sig anderledes ved sange og musik. De bliver bedre til at huske ordene, siger musiklæreren.

Et pædagogisk redskab

For ham giver det rigtig god mening at bruge musikken som pædagogisk redskab til sprogindlæring.

- Børnene bruger det danske sprog, og de er ikke bange.

Arno Paulsen bruger en speciel slags musik, når han arbejder med førskolebørnene.

- Sangene har ikke så meget tekst, og der er en masse bevægelse i dem. Vi skaber situationer, hvor børnene kan mærke teksten på deres egen krop, siger han.

Den musikalske legestue har derfor rigtig mange fordele:

- Det udvikler sprogindlæringen, styrker samarbejdet med daginstitutionen og musikken gør, at børnene er på samme niveau. De svinger sammen, og det kan man bruge til at udvikle børnene, siger han.

Og succesen kan faktisk måles.

- Spirekoret er der stadigt, og det kører rigtig godt, siger Arno Paulsen.