Danskkursus ved Ejderen

Der er stor interesser for danskundervisning i Vestermølle. Kurserne er altid fyldt op. Da det ikke er muligt at finde undervisere nok, kan skolen kun tilbyde to kurser om året.

Dkflavestermølle -313983

Vestermølle. Sydslesvigs sydligste skole og børnehave. Kun små fem km fra Ejderen. Det er mørkt. Der er ikke et menneske på gaden. Det er onsdag aften på Vestermølle Danske Skole. Klokken er kvart i syv. Der er lys i skolens vinduer. Inde i klasseværelset er børnehaveleder og pædagog Inken Flöge ved at gøre klar til et nyt hold forældre, der har meldt sig til danskundervisning.

Skolen og børnehaven

I Vestermølle er der en dansk skole med 18 børn og en dansk børnehave med 17 børn.

Blandt skolens forældre er der en del, der gerne vil have undervisning i dansk. Skolen arrangerer derfor to danskkurser om året.

Det ene er begynderkurset, hvor alle de daglige rutiner og vendinger bliver lært. Hilse, præsentere sig, hverdagen i skole og børnehave, arbejdspladsen, lønafregning, sygehus og sygemeldinger, ferieord, børnelege, tal, alfabet og så videre. Det er Inken, der står for kurset.

Metoden er, at de lærer dansk ved at synge, dramatisere talemåder, udføre rollespil og gennem almindeligst danske børnelege. Materialet har Inken selv lavet. Klasselokalet er forberedt til danskundervisning Overalt hænger der plancher og skilte med ting, forældrene skal stifte bekendtskab med i aften. Der er undervisningsmateriale til hver af de 20 mødegange

Det andet kursus, forældrene i Vestermølle får tilbudt er mere traditionelt undervisningscentreret. Der undervises de også i sprogets grammatiske elementer, og ordene og objekterne i den danske grammatik. Det er skolen leder, Gitte Hougaard Werner, der står for det.

Betaling ved aftenkassen

Ti minutter før kurset begynder, er der kø i indkørslen.Som på tælling kommer der ti biler, og parkeringspladsen er fyldt.

Lige inden for døren i klasselokalet sidder Inken ved et skolebord. Nu står der 17 kursister pænt i kø, som ved et arrangement, hvor man betaler ved kassen, når man kommer.

På små 15 minutter har hun indkasseret kursusgebyret, noteret de nødvendige peronlige data, og de 17 kursister sidder ved de pænt opstillede borde. Ved hver plads ligger der en liste over, hvad de skal lave de næste par gange.

- Velkommen. Som I kan se, har jeg dækket op til danskundervisning. Rundt på border, væggene og på skabene hænder der billeder, tekster, plancher med det, vi skal arbejde med de næste ti gange, siger Inken

De næste 45 minutter foregår i et forrygende tempo. Det hele foregår på dansk. Når et nyt ord introduceres, oversættes det første gang til tysk.

Mere dansk

Alle kursisterne er forældre til børn på skolen. Det er ikke ualmindeligt, at der er forældre, der tager kurserne to gange.

- Det er et ret intensivt kursus, siger Inken.

Forældrene vil gerne have flere kurser, men det er ikke muligt at skaffe flere undervisere, der vil tage turen helt til Vestermølle.

Ginalie Zuch har et barn i børnehaven og et barn, der skal i børnehaven næste år.

- Vi er overbevist om, at vores børn skal i dansk skole og børnehave. Det er har hele familien besluttet. Familien vil gerne på flere danskkurser, end skolen kan tilbyde.

- Vi har så valgt, at vi vil tage på weekend-kurser på højskoler i Danmark, fortæller hun.

Efter pausen stiller kursusterne op i rundkreds. De skal nu præsenterer sig selv i en sangleg. Teksten er hængt op på et skab.

Mint mavn er xxx og her er jeg. Og her er jeg. Synger de for hinanden de næste ti minutter. Et par af mændene ser ud, som om det er lidt kejtet for dem, men de gør det, og er tydeligt lettede, når de har overstået det.