Bopælspligt og engagement

Skoleforeningen har nogle forventninger til sine ledende ansatte. Men det handler mere om nærvær end om bopælspligt.

Skoleforeningens styrelse diskuterede på sit seneste møde, hvor vidt ledere skal have bopælspligt i Sydslesvig.

- Allerede i stillingsopslaget melder vi ud, at vi har en forventning til, at en leder i Skoleforeningen bosætter sig i Sydslesvig, sagde formand Udo Jessen.

- Men i sidste ende er det samarbejdsrådet, der bestemmer. Det er dér debatten må tages, hvis en ansøger ikke vil bo i Sydslesvig, sagde han.

- Styrelsesmedlem Søren Harnow Klausen advarede imod at tage dette ansvar væk fra samarbejdsrådene.

- det er dem, der skal bestemme, hvilken leder de vil have. At vi har en forventning om, at lederen bosætter sig i Sydslesvig er et tungt kriterium, men det er ikke det altafgørende. Der kan være tilfælde, hvor man må være fleksibelt, når man vil have den bedst egnede kandidat, sagde han.

Skoledirektør Lars Kofoed-Jensen fortalte, at Skoleforeningens jurister for tiden undersøger, om det overhovedet er tilladt, at man skriver en bopælspligt ind i kontrakterne.

Styrelsesmedlemmet Jens Søren Jess efterlyste derimod, at Skoleforeningen er mere konkret i sine forventninger.

Det var en god diskussion, og meget hurtigt kom styrelsen frem til, at det egentlig slet ikke handler om bopælspligt.

- For hvad er forskellen om man bor i Danmark eller i Flensborg, når man arbejder et sted på vestkysten, sagde Lars Petersen.

- I virkeligheden handler det om nærvær og synlighed på en arbejdsplads og i mindretalssammenhæng, sagde Søren Harnow Klausen, og Oluf Hoppe sagde: Vi skal tydeliggøre en forventning om engagement i mindretallet der, hvor man er leder. Det gør vi jo også over for forældrene.